سیاسی کردن منشا ویروس کرونا از سوی آمریکا؛ مانعی بر سر راه همکاری های بین المللی مبارزه با همه گیری
  • 2021
  • 02/06
  • 18:32:22

سیاسی کردن منشا ویروس کرونا از سوی آمریکا؛ مانعی بر سر راه همکاری های بین المللی مبارزه با همه گیری_fororder_57857897

 در هفتاد و چهارمین نشست سازمان بهداشت جهانی که هم اکنون در حال برگزاری است، جامعه جهانی خواستار تقویت همکاری جهانی برای مبارزه و غلبه  هرچه سریع تر بر کرونا، احیای رشد اقتصادی شد. با این حال، برخی سیاستمداران و رسانه های آمریکایی اخیرا با دامن زدن به تئوری نشت ویروس از آزمایشگاهی در ووهان پرداخته اند (که البته از سوی پژوهشگران جهان نیز پیش از این تکذیب شده است) و می خواهند با استفاده از این تئوری توطئه و سیاسی کردن این مساله و فرافکنی، ناتوانی خود در مقابله با همه گیری کرونا را پنهان کنند.

یافتن منشاء ویروس ها یک مساله علمی پیچیده است و  باید بر اساس تحقیق و پژوهش صورت گیرد. سازمان بهداشت جهانی 30 مارس سال جاری با انتشار گزارش گروه متشکل از کارشناسان چین و این سازمان تأکید کرد که نشت ویروس از آزمایشگاه بسیار بعید است. این گفته بر اساس یک اتفاق نظر علمی است و با توجه به آنکه کارشناسان بین المللی بر اساس تحقیق و بررسی واقعیات به آن دست یافته اند، عینی، علمی و معتبر خواهد بود. بسیاری از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی و دیگر کارشناسان در سطح جهان از شفافیت و رویکرد باز چین در پیشبرد همکاری بین المللی در مسیر یافتن منشاء ویروس تقدیر کرده اند. حال نوبت آمریکاست که در پیش گرفتن یک رویکرد علمی به همکاری با سازمان بهداشت جهانی بپردازد و بگذارد تحقیقات بین المللی برای یافتن منشاء ویروس کرونا انجام شود و به پرسش ها و تردیدهای جامعه جهانی پاسخ دهد.

با این حال، برخی سیاستمداران و رسانه ها با نادیده گرفتن واقعیت و علم و همچنین نپذیرفتن احتمال نشأت گرفتن ویروس از آمریکا و ناتوانی این کشور در مقابله با همه گیری کرونا، دست به دروغ پردازی و شایعه سازی زده اند که نشان می دهد آمریکا هرگز به دنبال یافتن حقیقت نبوده و با اولویت دادن به امور سیاسی، تنها منافع خود را در نظر داشته است. این رفتار ناپسند آمریکا از سوی جامعه جهانی پذیرفته نخواهد شد.

  • GMT+08:00
  • /