«هپروت دموکراسی»؛ نتیجه وعده های دروغین و فریبکاری سیاستمداران آمریکا
  • 2021
  • 31/05
  • 16:26:03

برخی مقامات آمریکایی با بازی با کلمات، این کشور را به عنوان چراغ راهنمای دموکراسی در جهان تبلیغ می کنند اما این در حالیست که از نگاه مردم آمریکا، دموکراسی آمریکایی چیزی نیست جز وعده مطرح شده از سوی سیاستمداران آمریکایی که هیچ قصدی برای تحقق بخشیدن به آن ندارند!

شعارهای دموکراسی برخی سیاستمداران آمریکا هنگام رسیدگی به پیشرفت اقتصاد و حفاظت از رفاه مردم و به ویژه مقابله با بحران های اقتصادی و بلاهای طبیعی و اپیدمی ها و سایر چالش های مهم، بسیار کمرنگ و ضعیف به نظر می رسند. از طرف دیگر، چنین شعارهایی چهره واقعی این سیاستمداران که سراسر دروغ است را برملا کرده است.

«هپروت دموکراسی»؛ نتیجه وعده های دروغین و فریبکاری سیاستمداران آمریکا_fororder_FOREIGN202105310902000013806097710

دموکراسی آمریکایی پوچ و با مشکلات عمیق و ریشه داری مواجه است؛ هیچ اهمیتی ندارد که برخی سیاستمداران آمریکایی چگونه درباره دموکراسی آمریکایی لاف می زنند چرا که وضعیت دموکراسی در آمریکا هم برای مردم این کشور و هم برای جهان، کاملا انگشت نما شده است به طوری که هر روز به تعداد ناظرانی که آمریکا را نمونه نادری از سیستم دموکراتیک بیمار در جهان امروز تلقی می کنند، افزوده می شود.

«استیون لویتسکی» و «دنیل زیبلات» دانشمندان سیاسی آمریکا در کتابی با عنوان «دموکراسی ها چگونه می میرند»، تاکید کرده اند که گناه اصلی دموکراسی آمریکایی همین نابرابری های نژادی است.

روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» با استناد به داده های حاصل از یک نظرسنجی نوشت که در جریان انتخابات سال 2020 میلادی، اعتماد مردم به سیستم دموکراتیک آمریکا به پائین ترین حد خود در طول 20 سال اخیر رسید.

اگرچه برخی سیاستمداران آمریکایی اذغان می کنند که جامعه آمریکا مشکلاتی دارد، اما به نظر می رسد که این سیاستمداران نمی توانند به وعده خود مبنی بر ایجاد تغییر برای آمریکایی ها عمل کنند؛ این سیاستمداران به منظور سرپوش گذاشتن بر بی لیاقتی هایشان نمایش می دهند و اهمیتی ندارد که چطور نمایش بازی می کنند چرا که مهم این است که آنها در حال تظاهرند و شاید بتوانند یک بار مردم را فریب دهند اما همیشه نمی توانند به فریب مردم بپردازند.

جنبش «زندگی سیاه پوستان اهمیت دارد» در آمریکا ساکت نشده و موج دیگری از تجمعات «توفق جنایت علیه آسیایی تبارها» در سراسر این کشور به راه افتاده است؛ درحالیکه به نظر می رسد حوادث مربوط به تیراندازی در آمریکا تمامی ندارد، از طرف دیگر رسیدگی به لوایح مربوط به کنترل سلاح در این کشور به طور مداوم به تعویق افتاده است.

آمریکا در پی از کنترل خارج شدن وضعیت اپیدمی کرونا در این کشور، شاهد وخامت بحران های حقوق بشری و افزایش شکاف بین غنی و ثروتمند و تسریع تفرقه اجتماعی است.

متاسفانه، حقیقت این است که وضعیت اکولوژی سیاسی در آمریکا تغییری نکرده است؛ برخی سیاستمداران آمریکایی همچنان به سیاست پولی چشم دوخته اند و هیچ مشکلی برای زیر پا گذاشتن خط قرمز اخلاقی در مسیر بازاریابی های سیاسی خود ندارند و سیستم های عملیات سیاسی مطلوب این سیاستمداران، از عدالت و انصاف سرپیچی می کند.

قابل ذکر است که هرچه دموکراسی آمریکا به طور وخیم تری در سیاست پولی تنزل پیدا کند، سیاستمداران آمریکایی دروغ های به مراتب بیشتری را برای مخفی کردن حقیقت سر هم می کنند که این روند صرفا باعث تسریع سقوط دموکراسی آمریکایی خواهد شد.

اکنون زمان آن فرا رسیده است که سیاستمداران آمریکا از دروغگویی و فریب مردم دست بردارند چرا که استفاده کردن از برچسب های «سرزمین آزادی» و «چراغ راهنمای دموکراسی» برای آمریکا فایده ای ندارد و نهایتا این عالم هپروتی که سیاستمداران آمریکایی با هدف فریب مردم آمریکا و جهان ساخته اند، دچار سقوط و اضمحلال خواهد شد.

  • GMT+08:00
  • /