رد پیشنهاد پیوستن تایوان به عنوان ناظر در مجمع جهانی بهداشت چه پیامی دارد؟
  • 2021
  • 25/05
  • 21:06:46

کمیته عمومی و جلسات عمومی هفتاد و چهارمین مجمع جهانی بهداشت با صدور قطعنامه ای درج پیشنهاد قلیلی از کشورها مبنی بر دعوت از تایوان برای شرکت در مجمع جهانی بهداشت به عنوان ناظر در دستور کار مجمع را رد کرد. این، بار دیگر نشان میدهد که اصل چین واحد قابل چالش نیست و هر تلاشی برای به چالش کشیدن این اصل ناکام خواهد ماند.

رد پیشنهاد پیوستن تایوان به عنوان ناظر در مجمع جهانی بهداشت چه پیامی دارد؟_fororder_webwxgetmsgimg (2)

 همانند سالهای گذشته، این پیشنهاد از سوی کشورهایی که روابط به اصطلاح دیپلماتیک با  تایوان دارند، مطرح شد؛ برخی سیاستمداران ایالات متحده و غرب میخواستند از «برگ تایوان» برای دخالت در امور داخلی چین سوء استفاده کنند. با این حال آنها به وضوح میدانند که دستکاری در پیشنهادهای مربوط به تایوان هرگز موفق نخواهد شد.

مشارکت منطقه تایوان چین در مجمع جهانی بهداشت باید مطابق با اصل چین واحد انجام شود؛ این اصل اساسیست که قطعنامه 2758 مجمع عمومی سازمان ملل و قطعنامه 25.1 مجمع جهانی بهداشت تأیید آنرا کرده است

از سال 2009 تا سال 2016 منطقه تایوان تحت عنوان «چین تایپه» و به عنوان ناظر در مجمع جهانی بهداشت شرکت کرد. این ترتیب ویژه ایست که از طریق مشورت دو ساحل تنگه تایوان بر اساس «اجماع 1992» که حاوی اصل چین واحد است و هر دو طرف تنگه به ​​آن پایبند هستند، صورت گرفت. با این حال، از زمان روی کار آمدن حزب ترقیخوا دمکرات تایوان در سال 2016، این حزب از به رسمیت شناختن «اجماع 1992» خودداری کرده و لجبازانه در پی «استقلال تایوان» است. مبانی سیاسی برای شرکت تایوان در مجمع بهداشت جهانی دیگر وجود ندارد. به عبارت دیگر، این مقامات حزب ترقیخواه دمکرات تایوان بودند که یکجانبه این هویت را که به سختی  به دست آمده بود، منهدم کردند.

جامعه بین الملل با این موضوع آشنایی کامل دارد؛  پیش از افتتاحیه این مجمع جهانی بهداشت، بیش از 150 کشور حمایت خود را از تصمیم چین مبنی بر عدم توافق با شرکت تایوان در مجمع جهانی بهداشت از طریق مجاری دیپلماتیک ابراز داشتند. بیش از 80 کشور در پیام خاصی به سازمان بهداشت جهانی، پایبندی به اصل چین واحد و مخالفت خود را با شرکت تایوان در مجمع این سازمان بیان کردند. این بازتاب واقعی خواست مردم است.

ادعاهای آمریکا و مقامات حزب ترقیخواه دمکرات تایوان مبنی بر اینکه اجازه ندادن به تایوان برای حضور در  مجمع  منجر به «شکاف بین المللی در پیشگیری از همه گیری» میشود اصلا با واقعیات منطبق نیست. پس از شیوع و همه گیری کرونا، دولت مرکزی چین 260 بار وضعیت همه گیری را به منطقه تایوان اطلاع داد و حضور کارشناسان بهداشتی تایوان در فعالیتهای فنی سازمان بهداشت جهانی را 16 بار تایید کرد. در واکنش به وضعیت کنونی همه گیری کرونا در تایوان، دولت مرکزی چین روز 24 مه اعلام کرد که مایل است  به سرعت برنامه ای به اجرا بگذارد تا هموطنان تایوانی در اسرع وقت به واکسن سرزمین اصلی  کشور دسترسی داشته باشند. اما مقامات تایوان واکسنهای موجود در سرزمین اصلی کشور را بی اعتبار اعلام کرده اند، در حالی که از ایالات متحده  خواستار لطف و مرحمت هستند. جای تعجب نیست که برخی رسانه ها اشاره کرده اند که کشورهای غربی تنها از منطقه تایوان به عنوان ابزاری برای مناقشات و مبارزات سیاسی خود استفاده میکنند.

  • GMT+08:00
  • /