شکست آمریکا در پشتیبانی از شرکت تایوان در نشست سازمان بهداشت جهانی
  • 2021
  • 21/05
  • 16:00:21

در آستانه برگزاری هفتاد و چهارمین نشست بهداشت جهانی، آمریکا و معدودی از کشورهای غربی بار دیگر با «برگ تایوان» بازی کردند که در نتیجه، سازمان بهداشت جهانی همانند سالهای گذشته از صدور دعوتنامه به تایوان برای شرکت در نشست یاد شده خودداری کرد. این پنجمین بار است که سازمان بهداشت جهانی صلاحیت تایوان برای شرکت در این نشست را رد میکند و تکاپوی آمریکا و غرب در  این راستا بار دیگر شکست میخورد.

شکست آمریکا در پشتیبانی از شرکت تایوان در نشست سازمان بهداشت جهانی_fororder_src=http___xqimg.imedao.com_171f9f35323d7bd3fd5bdf12&refer=http___xqimg.imedao

با این حال، تایوان و آمریکا به جای اذعان به شکست خود، در صدد جنجال سازی در این راستا هستند. نهاد امور خارجه تایوان چندی پیش خواستار ارائه لایحه ای برای شرکت تایوان در نشست سازمان بهداشت جهانی از سوی کشورهایی شد که «دارای روابط رسمی» با تایوان هستند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز بار دیگر خواهان شرکت تایوان در نشست شد.

اما همه آنها به روشنی میدانند که برنامه آنها در این راستا عملی نمیشود. چرا که این عملکرد با اصل چین واحد که شناخت مشترک بین المللیست، مغایرت دارد.

آمریکا نیز به روشنی این را میداند، اما از هیچ فرصتی برای ایجاد مشکل جلوگیری برای چین برنمیدارد.

تایوان بخش لاینفک چین است. چین هرگز از شرکت تایوان در امور بهداشت جهانی ممانعت نمیکند به شرط آنکه در چارچوب چین واحد باشد. آمریکا با استفاده از مساله تایوان بارها درباره ممانعت چین از مبارزه تایوان با همه گیری کرونا و حضور تایوان در امور بهداشت جهانی به دروغ پردازی و جنجال سازی پرداخته است.

حقیقت این است که از آغاز سال 2020، کارشناسان تایوان 16 بار در فعالیتهای فنی سازمان بهداشت جهانی شرکت کرده و به موقع اطلاعات مربوط به کرونا و واکسن را از سازمان دریافت کرده و مجرای رایزنی این منطقه با سازمان بسیار روان بوده است. تایوان نیز به موقع در برنامه تسهیل دستیابی به واکسن کرونا (کواکس) شرکت کرده و ادعاهای آمریکا در این باره دروغ محض است.

اما مضحک این است که در شرایط همه گیری کرونا در تایوان، آمریکا هیچ کمک واقعی در اختیار تایوان نگذاشته است. مقامات تایوان اعلام کرده اند تا کنون آمریکا حتی یک دوز واکسن هم به تایوان نفروخته است. بدیهیست که تایوان چیزی جز یک مهره برای بازیهای سیاسی آمریکا نیست.

  • GMT+08:00
  • /