مردم جهان ادعای قانونمداری آمریکا را باور کنند یا مداخله در امور قضایی هنگ کنگ؟
  • 2021
  • 09/05
  • 10:00:46

مردم جهان ادعای قانونمداری آمریکا را باور کنند یا مداخله در امور قضایی هنگ کنگ؟_fororder_rp

اخیرا برخی از سیاستمداران آمریکایی اظهارات غیرمسئولانه ای را علیه محکومیت آشوبگران در دادگاه منطقه اداری ویژه هنگ کنگ مطرح کرده و حتی خواستار آزادی این جنایتکاران شده اند.

 این سیاستمداران از سویی مدعی دفاع از قوانین در جهان هستند که از سوی دیگر، در امور قضایی هنگ کنگ، منطقه ای که از توابع چین محسوب می شود، دخالت می کنند.

محاکمه این جنایتکاران که در خشونت های سال 2019 در هنگ کنگ شرکت کردند، طبق قوانین هنگ کنگ صورت گرفته و دخالت سیاستمداران آمریکایی در آن نشان می دهد آنها که مدعی دفاع از قوانین جهان هستند، به روحیه قانونمندی هنگ کنگ احترام نمی گذارند.

اصل عدم مداخله در امور داخلی یک اصل مهم در منشور سازمان ملل متحد و یک قاعده اساسی در روابط بین الملل است. سازمان ملل در سال 1970 «اعلامیه اصول حقوق بین الملل» را تصویب و صریحاً اعلام کرده است که هیچ کشور یا گروهی به هیچ دلیلی حق دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی سایر کشورها را ندارند.

دخالت برخی مقامات آمریکایی در امور قضایی هنگ کنگ این فرصت را به جهانیان داده تا با وضوح ببینند که هدف اصلی این سیاستمداران آمریکایی که همیشه مدعی «آزادی»، «حقوق بشر» و «دموکراسی» هستند، ایجاد آشفتگی در هنگ کنگ و ممانعت از توسعه چین است.

در حقیقت، از زمان وقوع ناآرامی ها و خشونت ها در سال 2019 در هنگ کنگ، برخی در ایالات متحده سعی کرده اند تا با استفاده از آن فرصت یک «انقلاب رنگی» در هنگ کنگ به راه بیاندازند. به این منظور، آنها چشم خود را بر خشونتهای آشوبگران تندرو بسته و حتی این جنایتها از جمله ضرب و شتم افراد بیگناه، تخریب و غارت و به آتش کشیدن تاسیسات عمومی و شخصی را «چشم انداز زیبا» معرفی کردند.

حالا که طبق قوانین هنگ کنگ نوبت به مجازات آشوبگران رسیده، برخی سیاستمداران آمریکایی به دفاع این جنایتکاران پرداخته و سعی می کنند به بهانه «حقوق بشر» و «آزادی» از آنها حمایت کنند.

روحیه قانونمندی که آمریکایی ها به آن می بالند، هم «یک بام و دوهوا» است یعنی معیاری است که کاملا به میل آنها، مورد استفاده قرار می گیرد.

در واقع باید گفت اگر مقامات آمریکایی تا این حد نگران حقوق بشر و آزادی هستند بهتر است عوامل حمله به کنگره در ماه ژوئن را نیز تحت تعقیب قضایی قرار ندهند.

هفت دهه از جنگ جهانی دوم می گذرد و مداخله جویی آمریکا نه فقط در هنگ کنگ بله در دیگر مناطق و کشورهای جهان هنوز مقابل دیدگان مردم دنیا خودنمایی می کند. مصداق این مداخله جویی ایالات متحده را همگان در اعمال تحریم، تحریک به شورش، حمایت از کودتا یا تجاوز نظامی مشاهده کرده اند و به طور خلاصه باید گفت هدف تمام این اقدامات حفظ هژمونی آمریکا در سراسر جهان است.

 
  • GMT+08:00
  • /