شش صحنه از لحظات زندگی شی جین پینگ در کنار مادرش
  • 2021
  • 08/05
  • 15:14:33

سلامتی و شادی فرزند، بزرگترین آرزوی مادران است. اما چی شین، مادر شی جین پینگ از او خواسته است تا نسبت به کشور و مردم متعهد باشد. گفتار و کردار مادر، شی جین پینگ را بسیار تحت تاثیر قرار داده است.

شش صحنه از لحظات زندگی شی جین پینگ در کنار مادرش_fororder_2021042914355736454

مادر شی جین پینگ در پنج- شش سالگی او داستان قهرمان یو فی درباره وفاداریش به کشور را تعریف کرد و از آن به بعد شی جین پینگ همواره این داستان را در ذهن خود سپرد و وفاداری برای کشور را هدف زندگیش قرار داد.

چی شین همواره سبک زندگی ساده خانواده خود را حفظ کرده و حتی در هنگامه دشواریها نیز ماهانه حق عضویت حزب را به موقع پرداخت کرده است.

شش صحنه از لحظات زندگی شی جین پینگ در کنار مادرش_fororder_2021042914295516997

شی جین پینگ که تحت تاثیر تربیت خانوادگی خود قرار گرفته است، شخصا سبک ساده و عملگرایی را رعایت میکند.

هنگامی که شی جین پینگ برای کار عازم استان شان شی شد، مادرش کیفی برای او دوخت که روی آن تصویر یک «قلب» گلدوزی شده بود. وقتی شی جین پینگ لیانگ جیاهه را ترک میکرد، این کیف را به یادگار به همسایه خود داد.

شش صحنه از لحظات زندگی شی جین پینگ در کنار مادرش_fororder_2021042914344829544

در عید بهار سال 2001، شی جین پینگ که استاندار فوجیان بود، به خاطر مشغله کاری نتوانست برای گردهمایی نزد پدر و مادرش در پکن بازگردد. مادر شی جین پینگ با او تلفنی گفتگو کرد. او به شی جین پینگ گفت، وقتی به خوبی به وظایفت عمل کنی، این خود بزرگترین اطاعت از ماست و نشان میدهد که وظیفه خود را در قبال خانواده و برای خودت به خوبی انجام داده ای.

شش صحنه از لحظات زندگی شی جین پینگ در کنار مادرش_fororder_2021042914313316805

در دفتر شی جین پینگ همواره عکسهایی از والدین او دیده میشود، در این میان، عکسی روی میز کار وی دیده میشود که کودکی او را نشان میدهد که دست در دست مادرش در پارکی قدم میزند. شی جینگ پینگ کاملا از مادرش اطاعت میکند و گاهی پس از صرف غذا دست مادر را میگیرد و برای قدم زدن و صحبت با او از خانه خارج میشوند.

  • GMT+08:00
  • /