خطاب رهبر چین به جوانان کشور: با دستان پرتلاش روزهای زیبا را بسازید
  • 2021
  • 30/04
  • 14:57:09

خطاب رهبر چین به جوانان کشور: با دستان پرتلاش روزهای زیبا را بسازید_fororder_dd2edafb1cca4aa293795976e759e729

شی جین پینگ رهبر چین چندین بار به این موضوع اشاره کرده است که نسلهای جوان در صورت رسیدن به حد مسؤولیت شناسی و داشتن رویای محکم، کشور و ملت چین با آینده ای روشن روبرو میشود. ایشان به توسعه جوانان بسیار اهمیت داده و پس از برگزاری هجدهمین کنگره حزب کمونیست چین، از طرق مختلف مانند برگزاری سمینار یا ارسال نامه، جوانان را به پیوند رؤیای خود با امور کشور و ملت و دست یافتن به زندگی زیبا با دستان پرتلاش خود تشویق کرده است.

شی جین پینگ به مناسبت فرارسیدن چهارم مه، روز جوانان، از دانشگاه تسین هوا دیدار و از نزدیک با دانشجویان و استاید ملاقات کرد و آنها را به ادامه تلاش و فداکاری تشویق کرد. وی گفت: جوانان چین در بهترین دوران توسعه ملت چین قرار دارند و چین نیز روند ساخت و ساز همه جانبه کشور مدرنیزسیون سوسیالیستی را آغاز کرده است. تحقق شکوفایی ملت چین به ادامه تلاش نسلها نیاز دارد و جوانان امروزه باید با برعهده گرفتن وظایف تاریخی، با تحکیم اراده و با دستان پرتلاش، دوران جوانی خود را برای فداکاری به کشور، مردم و تمام بشریت پررنگتر کنند.

  • GMT+08:00
  • /