کار، افتخار است و دوران پشتکار زیباست
  • 2021
  • 01/05
  • 09:34:20

یکم مه روز جهانی کارگر و یک روز ویژه ای در چین است. دولت نیز آن را تعطیلات رسمی تعیین کرده تا ادای احترامی باشد به کارگران. دولت چین در آستانه این مناسبت مراسمی برای تجلیل از الگوهای برجسته کارگری با حضور مقامات، کارگران نمونه و بستگان آنها برگزار میکند و در آن به کارگران نمونه جوایز و نشانهای ملی اعطا میکند.

شی جین پینگ رییس جمهور چین گفته است که مشاغل متفاوت، با هم برابرند و طبقه بندی ندارند. هر کارکنی که پشتکار دارد، میتواند خدمات بزرگی انجام دهند. فرد، چه پیک باشد چه تکنیسین یا پژوهشگر، می تواند کارگر نمونه باشد.

کار، افتخار و دوران پشتکار زیباست_fororder_1125933419_15883243386291n

داشتن پشتکار سنت و ریشه فرهنگی در چین دارد. در یک کتاب باستانی بیش از 2700 سال پیش، داستانهایی درباره کار مردم ثبت شده و در آن آمده است: «خوراک و پوشاک با پشتکار تأمین میشود.» رییس جمهور چین در سخنرانی خود به مناسبت روز کارگر در سال 2015 نیز این قول معروف را نقل کرد.

خیلی از داستانهای کهن و ضرب المثلهای باستانی چین، خرد و ذکاوت مردم چین را نشان میدهد که هم دارای مفاهیم عمیق فلسفیست هم به آسانی قابل درک است و به نسلهای بعد منتقل میشود.

کار، افتخار و دوران پشتکار زیباست_fororder_1584244217

کار، افتخار و دوران پشتکار زیباست_fororder_1722331853

کار افتخار است و دوران پشتکار زیباست. آرزو میکنم همه کارکنان و صاحبان مشاغل موفق و سربلند باشند.

 

  • GMT+08:00
  • /