هنر نوازندگی طبلهای ده شنگ (پیروزی)
  • 2021
  • 28/04
  • 10:23:53

هنر نوازندگی طبلهای ده شنگ به معنای پیروزی نوعی هنر موسیقی با سبک بومی شهرستان وان زایی است که از ویژگیها و جاذبه های منحصر به فردی برخورد است.

در وان زایی در مراسم عروسی، جشن تولد و جشنواره ها همواره بخشی به اجرای این هنر اختصاص داده میشود.

  • GMT+08:00
  • /