تاکید رهبر چین بر اجرای تعهد حزب حاکم در فقرزدایی کامل
  • 2021
  • 27/04
  • 21:33:52

تاکید رهبر چین بر اجرای تعهد حزب حاکم در فقرزدایی کامل_fororder_ee62f405c5ad49ab85df284acc607842

شی جین پینگ رهبر چین که در منطقه گوانگ شی در جنوب غربی چین به سر می برد، صبح روز سه شنبه 27 آوریل/ 7 اردیبهشت از موزه اقوام گوانگ شی بازدید کرد و با تاریخ و فرهنگ و آداب و رسوم مردم محلی آشنا شد.

شی جین پینگ با اشاره به پیشرفت بزرگ گوانگ شی در سال های اخیر و فقرزدایی بیش از 6 میلیون و 300 هزار نفر از جمعیت این منطقه اظهار داشت که حزب کمونیست حزب حاکم چین سر قول خود ماند، اکنون مردم از تمامی 56 قوم کشور از فقر رهایی یافته اند. با این حال، ما به راه خود ادامه می دهیم و برای تحقق هدف جدید سده دوم به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین همچنان تلاش خواهیم کرد.

  • GMT+08:00
  • /