توجه شی جین پینگ به توسعه روستاها
  • 2021
  • 26/04
  • 16:40:54

پیش از ظهر 25 آوریل برابر با 5 اردیبهشت، شی جین پینگ رییس جمهور چین به دهکده «مائو زو شان» سفر کرد تا با روند توسعه روستاها و مدیریت نهادها در سطح پائین آشنا شود. شی جین پینگ در این سفر به توسعه صنایع ویژه و پرسود اهمیت داد. وی گفت: برای توسعه روستاها انتخاب صنایع مناسب بر اساس شرایط محلی بسیار مهم است.

توجه شی جین پینگ به توسعه روستاها_fororder_8f1e43cd5c9144b2bda4e0e64857f725

دهکده مائو جو شان واقع در بخش چوان جوئو شهر گویی لین منطقه خودمختار قوم جوانگ گوانگ شی واقع و یک دهکده کوچک با 156 نفر متشکل از 46 خانوار است. مساحت این دهکده فقط 0.6 کیلومتر مربع است. مائو جو شان نام این دهکده که به معنای کوه بامبوست، طی این سالها به توسعه صنایع انگورش شهرت پیدا کرده است. اکنون وسعت پایگاه صنایع انگور دهکده به 21 هکتار رسیده است. به سبب توسعه صنایع انگور دهکده مائو جو شان، روستاییان اطراف این دهکده نیز نزدیک به 200 هکتار تاکستان را توسعه داده اند.

طی سالهای اخیر، میزان تولید سالانه انگور دهکده مائو جو شان به بیش از 500 تن رسیده و سرانه درآمد سالانه 30 هزار یوان بوده است. توسعه صنایع انگور به زیباسازی دهکده کمک کرده و در این سالها 24 ساختمان با ویژگیهای محلی در دهکده ایجاد شده است.

وانگ ده لی یکی از اهالی دهکده به خبرنگار گفت که او و همسرش 0.8 هکتار مزرعه مو دارند و درآمدشان در سال گذشته بیش از 100 هزار یوان بوده است. دو دختر آنها در مدرسه ابتدایی درس میخوانند و گواهینامه های روی دیوار اطاقهایشان در خانه گواهی سعادت واقعی آنهاست.

در دسامبر سال گذشته شی جین پینگ در نشست کار روستایی مرکزی گفت: پس از پیروزی در فقرزدایی، باید به طور همه جانبه به توسعه روستاها کمک کرد و این تغییر تاریخی نقطه کلیدی کارهای مربوط به کشاورزی، مناطق روستایی و کشاورزان است.

  • GMT+08:00
  • /