بازی سناتورهای آمریکایی با آتش در مساله تایوان
  • 2021
  • 24/04
  • 10:35:29

بازی سناتورهای آمریکایی با آتش در مساله تایوان_fororder_zgjjj

کمیسیون امور خارجه مجلس سنای آمریکا چندی پیش "طرح رقابت راهبردی سال 2021" را تصویب کرد که در آن به فروش سلاح به تایوان و حمایت از تایوان برای پیوستن به سازمان های بین المللی اشاره شده و حتی خواسته شده که  آمریکا برخوردی نظیر دیگر حکومت های جهان با تایوان داشته باشد.

از نظر چین این یک اقدام شدیداً تحریک آمیز از سوی آمریکاست و با سه بیانیه مشترک چین و آمریکا و تعهدات سیاسی آمریکا به چین در مساله تایوان مغایرت دارد.

تایوان متعلق به چین است و مساله تایوان نیز خط قرمز چین به شمار می رود.  به باور بسیاری از تحلیلگران تأکید آمریکا بر تقویت "روابط مشارکتی" با منطقه تایوان در این طرح، در حقیقت راهی برای تبدیل کردن تایوان به عنوان ابزار و مهره آن کشور است. اسکات ریتر مقام اطلاعاتی پیشین نیروی تفنگداران دریایی آمریکا در همین رابطه صریحاً گفت: "موفقیت آمریکا در محافظت از تایوان در صورت درگیری این منطقه با خاک اصلی چین" یک رؤیاست.

مساله تایوان از جمله امور داخلی چین است و چین اجازه دخالت هیچ نیروی بیگانه ای را در آن نخواهد داد و هیچ فردی نیز نمی تواند جلوی روند تاریخی وحدت چین را بگیرد.

 

  • GMT+08:00
  • /