قراردادهای استرالیا با چین؛ قربانیان جدید اهداف ژئوپلیتیکی و راهبرد آمریکایی کانبرا
  • 2021
  • 24/04
  • 16:39:49

قراردادهای استرالیا با چین؛ قربانیان جدید اهداف ژئوپلیتیکی و راهبرد آمریکایی کانبرا_fororder_f29a-kpamyii4483097

دولت استرالیا اخیراً دو توافقنامه همکاری با چین جهت اجرای ابتکار «کمربند و جاده» را لغو کرده است؛ چنین رویکردی از سوی استرالیا بدین معناست که این کشور غربی که مدعی پایبندی به قرارداد است، به سادگی و به شیوه ای خودسرانه توافقنامه هایی که امضا کرده است را پاره می کند.

استرالیا در طول سال های اخیر به تبعیت از سیاست ضد چینی آمریکا پرداخته و در اجرای این سیاست، از دیگر متحدان آمریکا نیز سبقت گرفته است؛ در این بین، پاره کردن توافقنامه های همکاری با چین جدیدترین مثال از این نوع رویکرد استرالیاست.

استرالیا در توجیه این رویکرد خود، امنیت ملی را بهانه می کند اما می توان گفت طرح چنین بهانه ای از سوی استرالیا، یک توجیه همه جانبه محسوب می شود.

توافقنامه های فسخ شده اخیر از سوی استرالیا، مربوط به سال های 2018 و 2019 میلادی می شوند که بین ایالت ویکتوریای استرالیا و چین به امضا رسیده اند؛ در سال 2020 میلادی بود که پارلمان فدرال استرالیا «قانون روابط خارجی» را تصویب کرد و بر اساس این قانون،‌ این قدرت به دولت فدرال استرالیا داده شد تا بتواند هر گونه توافقنامه ای که با منافع ملی استرالیا در تناقض تلقی می شود را مورد ارزیابی قرار دهد و نهایتا آن را لغو کند.

قراردادهای استرالیا با چین؛ قربانیان جدید اهداف ژئوپلیتیکی و راهبرد آمریکایی کانبرا_fororder_fe49-kpamyii4483104

«ماریس پین» وزیر امور خارجه و تجارت استرالیا با استناد به این ابزار قدرتمند حقوقی در 21 آوریل سال جاری میلادی به یکباره اقدام به لغو چهار توافقنامه کرد که از جمله آنها می توان به دو توافقنامه مربوط به همکاری این کشور با چین در مسیر اجرای ابتکار کمربند و جاده اشاره کرد.

آنچه بدیهی است، این است که وقتی پای اهداف و نیازهای ژئوپلیتیکی به میان می آید، استرالیا هیچ ارزش و اعتباری برای قراردادهایی که امضا کرده است،‌ قائل نیست و تصور می کند که در جایگاهی قرار داد که می تواند طبق قانونی که بعدها به تصویب رسیده، قراردادهایی که پیش از تصویب این قانون امضا کرده است را لغو نماید.

این رویکرد خیانت آمیز استرالیا به قراردادهای امضا شده توسط مسئولان این کشور باعث کاهش اعتبار استرالیا می شود ولی با این حال، اینطور به نظر می رسد که این احتمال کاهش اعتبار برای استرالیایی که خود را سوار بر ارابه ضد چینی آمریکایی ها کرده است، هیچ اهمیتی ندارد.

طبق گزارش منتشر شده در رادیو «اس بی اس» استرالیا، این کشور علاوه بر توافقنامه های امضا شده خود با چین، یک توافقنامه با ایران در زمینه تعاملات آموزشی بین دو کشور را نیز به صورت همزمان لغو کرده است؛ افکار عمومی بر این باورند که هدف اصلی استرالیا، توقف همکاری با چین در زمینه اجرای ابتکار کمربند و جاده است و لغو قرارداد همکاری این کشور در زمینه های آموزشی با ایران نیز اقدامی به منظور پنهان کردن هدف اصلی و واقعی ضد چینی استرالیاست!

این رویکرد استرالیا در عین حال نشان می دهد که کانبرا هیچ اهمیتی برای توافق با ایران نیز قائل نیست و تصور می کند که می تواند این توافق را جهت تامین هدف دیگر خود قربانی کند و اینجاست که این سؤال مطرح می شود که آیا چنین رویکردی از سوی استرالیا در قبال ایران، رویکردی منصفانه است؟

ابتکار کمربند و جاده غالبا به زمینه های اقتصادی و عواملی مانند تامین مالی، سازندگی، اجرای پروژه ها و سرمایه گذاری ها مربوط می شود و جای تاسف دارد که اجرای چنین ابتکاری دستخوش بازی های سیاسی استرالیا و نهایتا لغو شده است.

  • GMT+08:00
  • /