«مسوولیت مشترک اما متمایز»؛ اصل مورد نظر چین در مساله تغییرات اقلیمی
  • 2021
  • 24/04
  • 16:47:13

«مسوولیت مشترک اما متمایز»؛ اصل مورد نظر چین در مساله تغییرات اقلیمی_fororder_1619109656042_182_1000x563

مدت هاست که در کنفرانس های بین المللی مربوط به تغییرات اقلیمی، اغلب شاهد بروز اختلاف نظر و حتی درگیری شدید بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بر سر سهمیه کاهش انتشار گازهای گلخانه بوده ایم. در حقیقت، مشغول کردن افکار عمومی و کشورهای در حال توسعه به بحث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به منظور حل مساله تغییرات اقلیمی، یکی از برنامه های کشورهای پیشرفته برای محدود کردن پیشرفت کشورهای در حال توسعه تلقی می شود.

با این حال، خوب نبودن روند تغییرات اقلیمی نیز حقیقتی است که نمی توان آن را انکار کرد. سازمان ملل به عنوان مدیریت کننده امور بین المللی، در دهه های گذشته همواره مقابله با تغییرات اقلیمی را به عنوان یکی از اولویتها در دستورکار خود قرار داده و سعی در ترغیب دولت ها به اعمال محدودیت های بیشتر در این زمینه داشته است.

با توجه به دو نکته فوق، به نظر می رسد چگونگی کنترل تاثیرات فعالیتهای اقتصادی هر کشور بر تغییرات اقلیمی ضمن تضمین تداوم توسعه، به یک مساله لاینحل برای کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است.

در حال حاضر، کلید حل مساله این است که از یک سو کشورها مسوولیت مشترک خود در برابر تغییرات اقلیمی را بشناسند و از سوی دیگر، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با توجه به میزان توسعه خود مسوولیت هایی را در سطوح متمایز بر عهده بگیرند.

این مفهوم همان اصل «مسوولیت مشترک اما متمایز» است که چین در سال های اخیر سعی کرده تا کشورهای دیگر را به پذیرش آن متقاعد کند.

شی جین پینگ، رهبر چین، به عنوان نماینده کشورهای در حال توسعه در این مساله، در نشست سران جهان درمورد مساله تغییرات اقلیمی که به دعوت کاخ سفید و به روش ویدئویی برگزار شد، دوباره بر این نکته تاکید کرد.

انباشته شدن تدریجی گازهای گلخانه ای بر آب و هوای زمین تاثیر گذاشته و در این روند، کشورهای توسعه یافته بیشترین سهم را در انتشار این گازها دارند؛ بنابراین به نظر می رسد که آنها باید مسئولیت بیشتری در کاهش انتشار این گازها به عهده بگیرند.

با این وجود، مدتها بود که شاهد نشان دادن چنین تمایلی از سوی کشورهای توسعه یافته نبودیم و آنها همواره اصرار داشتند که چین بیشترین سهم را به عهده بگیرد که چندان منصفانه نیست.

با این حال، چین همچنان حسن نیت خود را نشان داده و پیش از هر کشور دیگری هدف کاهش انتشار کربن خود را اعلام کرده که بر اساس آن قرار است تا پیش از سال 2060، چین به وضعیت کربن-خنثی برسد. در سوی دیگر، پس از این همه سال، همین چند روز پیش بود که در نشست سران جهان در مورد تغییرات اقلیمی، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، متعهد شدن ایالات متحده به موارد مشابهی را اعلام کرد.

  • GMT+08:00
  • /