سفرهای رهبر چین به بو آئو و تشریح فرصت چین برای جهان
  • 2021
  • 19/04
  • 11:25:57

نشست سالانه مجمع آسیایی بو آئو سال 2021 رسما آغاز شد. طی سالهای اخیر، شی جین پینگ رئیس جمهور چین سه بار در این نشست شرکت کرده و  از طرق مختلف سخنرانی، گفتگو با موسسه داران و غیره ضمن مطرح کردن پیشنهاد و خِرد چین برای توسعه آسیا و جهان، به معرفی و تشریح توسعه چین برای جهان و فرصتهای بزرگتر توسعه چین در عصر جدید برای آسیا و جهان پرداخته است.

سفرهای رهبر چین به بو آئو و تشریح فرصت چین برای جهان_fororder_MAIN201503300925000303881066165

«گشایش» کلیدواژه سخنرانیهای شی جین پینگ در بو آئو بوده است. طبق آمار رسانه ها، رهبر چین در سه سخنرانی خود در این مجمع 56 بار از واژه «گشایش» استفاده کرده و به تشریح فرصتهای چینِ باز برای جهان پرداخته است.

در نشست 2013 شی جین پینگ اعلام کرد که چین به طور تزلزل ناپذیر بر اصلاحات و گشایش اصرار خواهد ورزید.

در نشست2015، شی جین پینگ قول «تعمیق اصلاحات و گشایش» را داد.

در نشست سال 2018 و چهلمین سالگرد اجرای سیاست اصلاحات و گشایش در چین، شی جین پینگ مجموعه ای از اقدامات چین را برای گشایش به سوی جهان اعلام و تأکید کرد که چین تلاش خواهد کرد نتایج گشایش هر چه زوتر به  نفع شرکتها و مردم چین و همچنین شرکتها و مردم سراسر جهان باشد.

موضوع نشست 2021 «تغییرات بزرگ در جهان - تشریک مساعی برای حکومت جهانی و اجرای پیشنهاد کمربند و جاده» اعلام شده است.

طی سالهای اخیر، شی جین پینگ بارها در مجمع بو آئو فرصتهایی را که پیشنهاد «کمربند و جاده» برای جهان به بار آورده است، تشریح کرده است. طی هفت سال گذشته از زمان مطرح شدن «کمربند و جاده»، سرمایه گذاری مستقیم غیرمالی چین در کشورهای مسیر کمربند و جاده از 100 میلیارد دلار آمریکا فراتر بوده و بیش از 200 هزار موقعیت شغلی برای کشورهای شرکت کننده ایجاد کرده است.

بر اساس گزارش تحقیقاتی بانک جهانی، پیشنهاد «کمربند و جاده» باعث شد که در کشورهای ذیربط 7.6 میلیون تن از فقر بی رویه و 32 میلیون نفر از فقر متوسط ​​ رها شوند. «طرح کمربند و جاده» یکی از بهترین تعریفها از «فرصتهای چین» است.

همانطور که شی جین پینگ گفت: چین ضمن تحقق توسعه خود، سود بیشتری برای  کشورها و مردم دیگر ایجاد میکند. «مردم چین به خوبی از سختیهای تحقق شکوفایی و قدرت کشور آگاه هستند. به این ترتیب، چین دستاوردهای توسعه مردم همه کشورها را تحسین و آرزو میکند که زندگی آنها روز به روز بهتر شود. چین هرگز از اینکه دیگران از توسعه اش فرصت و سود برگشتی فراوانی دریافت کرده اند، گله مند نبوده است. مردم چین آغوش خود را برای استقبال از سراسر جهان به منظور بهره مندی از توسعه چین باز میکنند.

  • GMT+08:00
  • /