بیانیه آمریکا در مورد هنگ کنگ کاملاً مضحک است
  • 2021
  • 18/04
  • 16:44:30

ایالات متحده با صدور بیانیه ای در شانزدهم  آوریل به وقت محلی ضمن انتقاد از محاکمه عادلانه تعدادی از آشوبگران ضد چین و هنگ کنگ در دادگاه منطقه اداری ویژه هنگ کنگ چین، به طور غیرمنطقی خواستار آزادی این مجرمان شد.

بیانیه آمریکا در مورد هنگ کنگ کاملاً مضحک است_fororder_webwxgetmsgimg

ایالات متحده اغلب در بیانیه های خود از کلماتی مانند «آزادی»، «دمکراسی» و «صلح» استفاده و تلاش میکند از آنها لباسهایی زیبا برای جرائم افرادی مانند لی جی یینگ که به تجزیه کشور و ایجاد آشوب در هنگ کنگ خاسته بودند، استفاده کند و قانونی بودن و مسلم بودن حق محاکمه دادگاههای منطقه اداری ویژه هنگ کنگ درباره آنان را زیر سؤال ببرد.

ایالات متحده باید آگاه باشد که این بیانیه مضحک که سیاه و سفید را وارون مینماید و رفتار سلطه جویانه اش نه تنها جرائم لی جی یینگ و افراد دیگر را در همکاری با کشورها و نیروهای خارجی و به خطر انداختن امنیت ملی بیشتر ثابت میکند، بلکه نشان میدهد که ایالات متحده همواره با نقض قوانین بین المللی گستاخانه در امور داخلی چین دخالت کرده است.  گفتار و کردار آمریکا مفاهیم «آزادی»، «دمکراسی» و «صلح» و «حاکمیت قانون» را زیر پا میگذارد و کمک به مجرم محسوب میشود.

ایالات متحده در مورد محاکمات دادگاه هنگ کنگ، دوباره  از «بیانیه مشترک چین و انگلیس» استفاده کرده است. در این زمینه، کارشناسان حقوقی بارها توضیح دادند که  اعلامیه مشترک چین و انگلیس تنها یک پیمان دو جانبه بین چین و انگلیس در مورد پس گرفتن حق حاکمیت هنگ کنگ توسط چین و ترتیبات دوران انتقال محسوب میشود.این پیمان هیچ  محدودیت قانونی برای حکمرانی چین بر هنگ کنگ و با شخص ثالثی ارتباط ندارد. طبق قوانین بین الملل، ایالات متحده حق ندارد در مورد امور هنگ کنگ که از امور داخلی چین است، اظهار نظر کند.

«آزادی»، «دمکراسی» و «صلح» ارزشهای مشترک همه بشریت است و مفاهیم آنها را باید کل جهان تعریف کند، نه فقط ایالات متحده. در حقیقت، اکثر کشورهای جهان ارزشهای ایالات متحده را ارزش بین المللی و قوانین ایالات متحده را قوانین بین المللی نمیشناسند.

وضعیت هنگ کنگ مشخص شده و محاکمه آشوبگران در هنگ کنگ ادامه خواهد یافت. دخالت گستاخانه و تهمت وحشیانه ایالات متحده تنها دنیا را متوجه این موضوع میکند که هدفش از مداخله در امور هنگ کنگ، ایجاد آشوب در هنگ کنگ و چین است، اما واضح است که به بن بست دعوای لفظی رسیده اند و چیز جدیدی ندارند.

  • GMT+08:00
  • /