لیو لیو: «پزشک» کتابهای قدیمی
  • 2021
  • 13/04
  • 16:00:20
لیو لیو: «پزشک» کتابهای قدیمی

 

در کتابخانه شوئو دوی پکن، یک گروه از کارشناسان، کتاب‌‌های قدیمی را ترمیم می‌کنند و مثل یک پزشک «نسخه» حرفه‌ای برای این کتابهای قدیمی و گرانبها می‌پیچند، لیو لیو نیز یکی از همین پزشکان کتاب‌های قدیمی است.

  • GMT+08:00
  • /