توجه زیاد شی جین پینگ به توسعه هایی نان
  • 2021
  • 12/04
  • 21:22:31

استان هایی نان در حال حاضر تنها منطقه ویژه اقتصادی در سطح استانی در چین است و همچنین به بزرگترین «میدان آزمایش» اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز شهرت دارد. در 13 آوریل 2018 شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در کنفرانس سی امین سالگرد استان هایی نان و منطقه ویژه اقتصادی هایی نان رسما اعلام کرد که کمیته مرکزی حزب تصمیم گرفته است از ساخت منطقه آزمایشی تجارت آزاد در کل جزیره هایی نان حمایت کند. بدین ترتیب برگ جدیدی در اصلاحات و درهای باز هایی نان باز شد.

توجه زیاد شی جین پینگ به توسعه هایی نان_fororder_u=1340432567,1112847712&fm=173&app=25&f=JPEG

از زمان اجرایی سیاست درهای باز و اصلاحات، هایی نان از یک جزیره مرزی نسبتاً بسته و عقب مانده به یکی از بازترین و پویاترین مناطق چین تبدیل شده و به توسعه اقتصادی و اجتماعی فوق العاده ای دست یافته است.

شی جین پینگ همیشه به درهای باز و توسعه هایی نان توجه نشان داده است. وی بارها برای تحقیق و بازرسی از این استان به هایی نان سفر کرده است.

رهبر چین اصلاحات و درهای باز هایی نان را «اقدامی کلیدی» برای توسعه هایی نان توصیف کرد. او هایی نان را تشویق کرد که در ایجاد یک نظام و مکانیزم پویاتر و بازتر پیشاهنگ کشور باشد.

شی جین پینگ در مورد «زیبایی هایی نان» تأکید کرد که «کوهستان سرسبز، آبهای زلال، دریاهای آبی و آسمان آبی نیرومندترین مزیتهای هایی نان در ساخت یک جزیره گردشگری بین المللیست و باید آن را گرامی داشت و به دقت از آن مراقبت کرد.»

شی جین پینگ برای توسعه آینده هایی نان افکار و پاسخهای خود را ارائه داد: ساخت مناطق ویژه اقتصادی در دوره جدید باید با قاطعیت مفهوم توسعه جدید و اصلاحات و درهای باز را در سطح بالاتر اجرا کند.

  • GMT+08:00
  • /