دختر شایسته پیشین آمریکا: اتهامات آمریکا علیه چین به بهانه حقوق بشر شین جیانگ تضعیف و جلوگیری از توسعه چین است
  • 2021
  • 10/04
  • 09:01:22

سامیرا خان دختر شایسته پیشین اهل ایالت نیوجرسی آمریکا که خود یک مسلمان است در گفت و گو با شبکه CGTN اعلام کرد که آمریکا همواره به بهانه حقوق بشر در امور داخلی کشورهای مسلمانان از جمله سوریه، لیبی و عراق مداخله کرده و یا علیه این کشورها جنگ برپا می کند. اتهامات آمریکا علیه چین درباره حقوق بشر در شین جیانگ هیچ استدلالی ندارد و بی پایه و اساس است.

او با اشاره به اتهام زنی آمریکا علیه چین درباره وجود "کار اجباری" در شین جیانگ گفت: شین جیانگ گذرگاهی مهم "کمربند و جاده" است و از موقعیت مهم در رشد و توسعه چین برخوردار است. هدف از این اقدامات آمریکا تعضیف و جلوگیری از رشد و توسعه چین است.

  • GMT+08:00
  • /