فقرزدایی چین با ویژگی حفاظت از عدالت اجتماعی؛ بزرگ ترین پروژه حقوق بشری جهان
  • 2021
  • 07/04
  • 18:40:03

فقرزدایی چین با ویژگی حفاظت از عدالت اجتماعی؛ بزرگ ترین پروژه حقوق بشری جهان_fororder_111111

دستاوردهای چین در زمینه رفع فقر مطلق، بهترین روش حفاظت از حقوق بشر محسوب می شود؛ روز گذشته (سه شنبه 6 آوریل /17 فروردین ماه)، مقامات چین کتاب سفیدی با عنوان «فقرزدایی در چین» را همراه با موارد و داده های مفصل و دقیق منتشر کردند؛ در این کتاب سفید، تاریخ فوق العاده حزب کمونیست چین که هدایت مردم چین در مسیر غلبه بر فقر مطلق در طول 100 سال گذشته را بر عهده داشته، مورد مرور و بررسی قرار گرفته و در عین حال خلاصه ای از تجارب کارآمد و مفید و روش های فقرزدایی چین ارائه شده است.

این کتاب سفید، بار دیگر به تائید دیدگاه برخی تحلیلگران پرداخت؛ تحلیلگرانی که بر این باورند که حذف فقر مطلق در چین نه تنها بزرگ ترین پروژه حقوق بشری جهان محسوب می شود بلکه بهترین روش حفاظت از حقوق بشر نیز به حساب می آید.

حزب حاکم چین همواره مردم را به عنوان نیروی محرکه اصلی در زمینه فقرزدایی تلقی کرده و می کند؛ دستاوردهای چین در زمینه تحقق بخشیدن به هدف کاهش فقر تعریف شده در دستور کار 2030 توسعه پایدار سازمان ملل آن هم 10 سال زودتر از برنامه ریزی های انجام شده و همچنین فراهم کردن شرایط و تدارکاتی برای زندگی مسالمت آمیز و آزادانه و شاد جمعیتی تقریبا یک پنجم جمعیت کل جهان،‌ به معنای مشارکت مهم و چشمگیر پکن در زمینه حفاظت از حقوق بشر جهانی است.

برای آن دسته از کسانی که پیگیر اجرای پروسه فقرزدایی در چین هستند، درک این نکته سخت نیست که بدانند افراد فقیر در گروه های خاص از جمله زنان و کودکان، افراد سالخورده و ناتوان و اقلیت های قومی از جمله اهداف کلیدی و مهم روند حمایت جامع از حق بقا و پیشرفت مردمی محسوب می شوند؛ در این بین، حفاظت مؤثر از عدالت اجتماعی، ویژگی بارز شیوه فقرزدایی چین است.

بر اساس آنچه در کتاب سفید فقرزدایی چین آمده است، تعداد کلی افراد فقرزده در پنج منطقه خودمختار اقلیت های قومی و سه استان چند قومی «گوئیژو»، «یون‌نان» و «چینگهای» از سال 2016 تا 2020 میلادی، کاهشی 15.6 درصدی را تجربه کرده است و تمام 28 اقلیت قومی چین نیز فقرزدایی شده اند.

حدودا 100 میلیون فقیر در چین از فقر نجات یافته اند که در این بین زنان تقریبا نیمی از این جمعیت را تشکیل می دهند؛ یک سیستم کمک مالی برای افراد سالخورده که مشکلات اقتصادی دارند و از جمله معلولان، به طور کامل راه اندازی شده است و در حال حاضر 36.89 میلیون سالمند از این سیستم بهره مند هستند؛ بیش از 7 میلیون معلول فقیر طبق برنامه ریزی های انجام شده در این کشور فقرزدایی شده اند و 10.667 میلیون فرد ناتوان نیز در برنامه ای تحت عنوان تضمین حداقل های زندگی لحاظ شده اند.

تلاش های چین در زمینه کاهش فقر و حفاظت از حقوق بشر بر همگان عیان و مشخص است و همین تلاش های عینی و ملموس است که آن دسته از کشورهای غربی را که به بهانه حقوق بشر، چین را هدف حمله و انتقاد قرار می دهند، بی اعتبار می سازد.

در حال حاضر، فقر همچنان یک بیماری مزمن و آفتی برای مسیر توسعه و پیشرفت جهان محسوب می شود؛ با وجود تغییرات به وجود آمده ناشی از شرایط اپیدمی کرونا در قرن حاضر، عملکرد موفقیت آمیز چین و تجارب ارزشمند این کشور در زمینه فقرزدایی باعث تقویت اعتماد تمامی کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه در زمینه کاهش فقر مطلق شده و در حاکمیت جهانی کاهش فقر به ایفای نقش پرداخته و علاوه بر این، در زمینه ارتقاء حقوق بشر در جهان نیز مشارکت داشته و سرعت حرکت رو به جلوی چین را نیز افزایش داده است.

  • GMT+08:00
  • /