دوران دامن زدن دیپلماتهای آمریکایی به آتش فتنه در هنگ کنگ به پایان رسید
  • 2021
  • 05/04
  • 09:19:35

در روزهای اخیر مایکل هانسکام اسمیت سرکنسول ایالات متحده در هنگ کنگ با صدای بلند ادعا کرد که اصل "مدیریت هنگ کنگ توسط میهن پرستان  " کثرت گرایی را تضعیف میکند. چنین اظهارات مداخله گرانه ای در امور داخلی چین  هنوز میتواند در رسانه های هنگ کنگ چاپ شود ،  آیا این بهترین اثبات آزادی رسانه و مطبوعات در هنگ کنگ نیست ؟!  اگر یک دیپلمات چینی در رسانه های نیویورک در مورد امور داخلی ایالات متحده اظهار نظر میکرد ، بلافاصله به "دیپلماسی گرگ جنگجو"  متهم میشد! البته معلوم هم نیست که آیا رسانه های آمریکایی بتوانند چنین انتقادهایی را منتشر  کنند.

دوران  دامن زدن دیپلماتهای آمریکایی به  آتش فتنه در هنگ کنگ به پایان رسید_fororder_1617534233883_980_637x431

پس از خواندن مصاحبه های آقای اسمیت با رسانه های خارجی و مقالات او واقعاً میتوان نگران قوه درّاکه او شد. او به بهانه  "نجابت"، دروغهای بیات چند دهه ای را تکرار کرده و عجز خود را از راستگویی عیان کرده است. آیا  قادر به فهم این نیست که حرفهای او اصولاً شرم آور و پوچ است؟!

درسال 1992، پنج سال قبل از خروج انگلیس از هنگ کنگ، کنگره ایالات متحده "قانون سیاست ایالات متحده و هنگ کنگ"  را تصویب کرد. آمریکاییها ناگهان شروع به "مراقبت" از رونق، دمکراسی و حقوق بشر هنگ کنگ کردند. از آن زمان ایالات متحده پیوسته منابع سیاسی خود را به هنگ کنگ روان کرده که از جمله است تأسیس مرکز "نظارت بر حقوق بشر هنگ کنگ" توسط بنیاد ملی دمکراسی آمریکا و استقرار پرسنل اطلاعاتی آمریکا و مبارزان ضد کمونیسم در اطراف نیروهای جدایی طلب هنگ کنگ مانند  لی جه یینگ و مارتین لی؛ همچنین به نام مبادلات دانشگاهی،  موسسات مختلفی برای نفوذ در هنگ کنگ ایجاد کرده است.  دیپلماتهای آمریکا همچنین در پوشش هویت سرکنسولی ، حمایت از مخالفان در هنگ کنگ را بیان میکنند که روش معمول مداخله گری آنها است.

 دولت مرکزی چین در روند اجرای رهنمود "یک کشور  دو نظام "  همیشه در امور هنگ کنگ خویشتنداری و حسن نیت زیادی از خود نشان داده است. نیروهای سیاسی ایالات متحده و نیروهای ضد چین و هنگ کنگ این خویشتنداری و حسن نیت را ضعف تلقی میکنند و با پشتیبانی از نیروهای جدایی طلب هنگ کنگ مانند مارتین لی و هوانگ جی فونگ   تلاش میکنند هنگ کنگ را به  یک نهاد سیاسی مستقل تبدیل کند. آیا واقعاً مداخله آمریکا در امور سیاسی هنگ کنگ  به منظور رفاه  مردم و  دمکراسی و حقوق بشر هنگ کنگ است؟  در حقیقت همه اینها برای حفظ منافع ملی ایالات متحده است ، خواه منافع امنیتی و اقتصادی استراتژیک واشنگتن در هنگ کنگ، خواه استفاده از هنگ کنگ به عنوان مهره ای برای مهار توسعه چین و منحرف کردن انرژی راهبردی چین.

نیروهای ضد کمونیسم راستگرای ایالات متحده پس از 30 سال تلاش، اوضاع را نادرست ارزیابی و فکر کردند میتوانند از این فرصت سوء استفاده کنند. آنها قصد داشتند  با سوء استفاده از نیروهای ضد چینی حامی خودشان، قدرت سیاسی را در دست بگیرند. آنها هرگز انتظار نداشتند که عزم دولت مرکزی در مخالفت با دخالت نیروهای خارجی در امور هنگ کنگ تزلزل ناپذیر باشد و قاطعانه قانون امنیت ملی هنگ کنگ را تصویب کند. ولی به محض اینکه این شمشیر برّان بیرون کشیده شد، شیطانها  پراکنده شدند. نیروهای ضد چین و هنگ کنگ یا به زندان افتادند یا به خارج از کشور فرار میکنند و از هم میپاشند. سرکنسولگر آمریکا  هر چند از لقب "نجیب" استفاده کند ، نمی تواند ضد افکار عمومی مردم هنگ کنگ عمل کند. آمریکاییها دیگر نمیتوانند در امور سیاسی هنگ کنگ دخالت کنند و نمیتوانند مانند گذشته در هنگ کنگ به آتش فتنه ها دامن بزنند.

  • GMT+08:00
  • /