مستند مبارزه با تروریسم در منطقه شین جیانگ -- جنگ در سایه
  • 2021
  • 02/04
  • 14:12:25

این ویدیوی یک ساعته علت وقوع تروریسم در شین جیانگ را با شفافیت کامل برای شما روشن می سازد. سازندگان این مستند دسترسی بی سابقه به قلب سازمان های مبارزه با تروریسم منطقه داشته اند و بنابراین صحنه هایی به نمایش در آمده که قبلا هرگز پخش نشده است.

  • GMT+08:00
  • /