بازرسی میدانی رهبر چین از اصلاحات نظام پزشکی و بهداشتی شهرستانها و توسعه صنایع کشاورزان
  • 2021
  • 24/03
  • 16:02:57

شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین روز سه شنبه 23 مارس (3 فروردین) سفر خود به استان فو جیان واقع در جنوب شرقی چین را ادامه داد. وی از بیمارستان شهرستان شا شیان شهر سن مینگ، روستای محل تهیه خوراک محلی و سنتی یو بانگ، مراکز معاملات حق مالکیت روستاها بازدید کرد و از نزدیک با اوضاع اصلاحات نظام پزشکی و بهداشتی، توسعه روستاها و تعمیق اصلاحات حق مالکیت درختان محلی آشنا شد.

بازرسی میدانی رهبر چین از اصلاحات نظام پزشکی و بهداشتی شهرستانها و توسعه صنایع کشاورزان_fororder_8c1001e93901213feb455d139c520ad92d2e95cc

روند اصلاحات نظام پزشکی و بهداشتی شهر سن مینگ که از سال 2012 آغاز شده نه تنها در سراسر چین به عنوان «الگوی موفق» مشهور بلکه مورد توجه و ارزیابی مثبت سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی قرار گرفت. تعداد زیادی از اقدامات این شهر برای پیشبرد اصلاحات نظام پزشکی و بهداشتی اکنون در چین گسترش یافته و بیمارستان شا شیان، مقصد دیدار رهبر چین نیز یکی از نتایج موثر از این اصلاحات بود.

«خوارک محلی شا شیان» که مشهور به «خوراک ملی چین» است، اکنون در سراسر کشور دارای بیش از 80 هزار شعبه است و در 62 کشور و منطقه جهان نیز مغازه باز کرده که صنایع اصلی و بزرگ محلیست.

بازرسی میدانی رهبر چین از اصلاحات نظام پزشکی و بهداشتی شهرستانها و توسعه صنایع کشاورزان_fororder_9a504fc2d562853563701ba1595a4acea5ef63d8

«رسیدن به ثروت ریشه کن نکردن درختان»، یک موضوع مهم از اصلاحات نظام حق مالکیت درختان است که در سال 2002 شی جین پینگ در دوران مسؤولیت خود در استان فو جیان انجام داد؛ این اقدام نه تنها منجر به حفظ محیط زیست شد، بلکه درآمدهایی نیز برای مردم ایجاد کرد. تا پایان سال 2019، میزان کل صنایع جنگلی سن مینگ به 114 میلیارد و 600 میلیون یوان رسید و درآمد سرانه جنگلی اهالی از 5 هزار یوان تجاوز کرد که حدود سی درصد درآمد کل آنها را تشکیل میدهد.

  • GMT+08:00
  • /