سیاستبازان آمریکا درباره حقوق اقلیتهای قومی نباید فقط لفاظی کنند
  • 2021
  • 22/03
  • 19:49:50

در پایان هفته گذشته در بسیاری نقاط ایالات متحده اعتراضاتی به نفرت انگیزی و نفرت پراکنی علیه آمریکاییهای آسیایی تبار برگزار شد. مردم عصبانی به خیابانها ریختند و شعار «نفرت ویروس است» سر دادند و  به مورد تیراندازی که چندی پیش در آتلانتا رخ داد و همچنین افزایش جنایتهای تنفرآمیز علیه آسیایی تباران در آمریکا اعتراض کردند.

سیاستبازان آمریکا درباره حقوق اقلیتهای قومی نباید فقط لفاظی کنند_fororder_webwxgetmsgimg (15)

لیسا لینگ خبرنگار آسیایی تبار سی ان ان با این تعبیر که «با ما مانند شکار و گوشت قربانی رفتار میشود»، وضعت وحشتناکی را که آمریکاییهای آسیایی تبار در حال حاضر با آن روبرو هستند، توصیف کرد. از مورد قتل شش زن آسیایی تبار با تیراندازی، تا کتک زدن پیرزن 70 ساله آسیایی تبار در خیابان و کشته شدن دو زن آسیایی پس از برخورد خودرو و کشیده شدن آنها روی زمین تا 100 متر، جنایات نفرت آمیز علیه آسیاییها در ایالات متحده شدت یافته است.

بر اساس گزارشی که «سازمان پایان دادن به نفرت علیه آمریکاییهای آسیا-اقیانوسیه» در 16 مارس منتشر کرد، از 19 مارس 2020 تا 28 فوریه 2021، 3795 فقره حادثه نژادپرستانه علیه آسیایی تباران در ایالات متحده رخ داده است.

ایالات متحده کشور مهاجران است. آسیایی تباران در تاریخ  توسعه آن سهم مهمی داشته اند. پس از همه گیری کروناویروس، میلیونها پرسنل پزشکی آسیایی در مبارزه با همه گیری شرکت و برای حفظ جان و سلامتی مردم آمریکا تلاش کردند. اما اکنون، آسیایی تباران آمریکا با تهدید جدی جنایات نفرت آمیز روبرو هستند. دلیل مستقیم این امر به گسترش شایعات در مورد چین و تشویق نفرت نژادپرستانه در دولت قبلی آمریکا به خاطر منافع سیاسی مربوط است. در حال حاضر، از جو بایدن تا آنتونیو بلینکن، بسیاری از سیاستمداران دولت جدید ایالات متحده نظرات خود را ابراز و جنایات نژادپرستانه را به شدت محکوم کرده اند. با این حال اقدامی عملی از آنها برای مقابله با نژادپرستی و حمایت از حقوق مردم آمریکا مشاهده نشده است. برعکس برخی سیاستمداران آمریکا با طرز فکر بازی مجموع صفر و تعصب ایدئولوژیک همچنان به دروغ پردازی درباره حقوق بشر و سایر موارد و اتهام پراکنی علیه چین ادامه میدهند و نگاه تعصب آمیز مردم آمریکا نسبت به چین را تعمیق و تبعیض و نفرت جامعه آمریکایی را نسبت به آسیایی تباران تشدید میکنند.

وخیمتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده  توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده است. در چهل و چهارمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نمایندگان  116 کشور همراه با بنگاههای ذیربط سازمان ملل و سازمانهای غیردولتی 347 نظریه درباره بهبود حقوق بشر در ایالات متحده مطرح کرده اند. این خود محکومیت جمعی وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده از سوی جامعه جهانیست. سیاستمداران ایالات متحده باید این پیشنهادها را  با دقت بخوانند و در اسرع وقت اقداماتی عملی متناسبی انجام دهند. حمایت از حقوق بشر نباید فقط منحصر به لفاظی باشد.

  • GMT+08:00
  • /