چگونگی احیاء اقتصاد چین آموختنیست
  • 2021
  • 21/03
  • 16:09:34

پایگاه اینترنتی «مرور سیاستهای جهان» چاپ آمریکا 17 مارس نوشت که هدف چین در مقابله موفق با بحران مالی جهانی در یک دهه پیش، پیگیری جایگاه رهبری در جهان نبوده بلکه پاسخ به اساسیترین نیازهای مردم بوده است. در این زمینه، درسهای زیادی به ویژه تلاش چین در پرورش نیروی انسانی و تأمین کالاهای عمومی هست که برای آمریکا آموختنیست.

چگونگی احیاء اقتصاد چین آموختنیست_fororder_webwxgetmsgimg (1)

در این مقاله نوشته شده است که بحران وام مسکن در صنعت بانکداری آمریکا که از سال 2007 آغاز شد، در سال 2008 به یک بحران مالی جهانی تبدیل شد. چین برای مقابله با این بحران فوراً تدابیری در پیش گرفت و با موفقیت خطرات ناشی از بحران را رفع کرد.

آدام توزه مورخ اقتصادی در کتاب خود نوشت، بین سالهای 2010 و 2012، میزان سرمایه گذاری دولت چین در یک استان متوسط که جمعیت آن بالغ بر 57 میلیون نفر بود، به 1.2 هزار میلیارد دلار آمریکا رسید. 

به طور کلی اعتقاد بر این است که برنامه سرمایه گذاری چین سرمایه زیادی برای ایجاد زیرساختهای کشور تزریق کرد که ضمن ایجاد شبکه ریلی سریع السیر پیشرو در جهان، موجب ساخت بزرگراهها و فرودگاههای زیادی شد.

اما این کل حقیقت نیست. آنچه کمتر شناخته شده این است که چین چگونه در مقابله با بحران مالی «در مردم خود»، یعنی سرمایه گذاری در رفاه عمومی به ویژه  گروههای کم درآمد و فقیر سرمایه گذاری کرد.

در کتاب توزر نوشته شده است،  چین 2000 بیمارستان در سطح شهرستان و 5000 کلینیک شهرستانی ساخت. در عین حال، پوشش بیمه پزشکی ملی را  از 30 درصد به 90 درصد جمعیت روستایی گسترش داد.

در مقایسه با هر جامعه اقتصادی بزرگی در تاریخ معاصر، چین مزایای سرمایه گذاری خود در مردم خود را بهتر نشان داده است.

درست قبل از بحران 2008، تولید ناخالص داخلی چین تقریباً یک سوم تولید ایالات متحده یا اتحادیه اروپا بود. چهار سال بعد، اقتصاد چین به نیمی از اقتصاد اتحادیه اروپا رسید که کمی کمتر از اقتصاد ایالات متحده است.

در این گزارش آمده است: «فارغ از اینکه سیاستمداران آمریکایی قادر به اعتراف به این موضوع باشند یا نه، چین بهترین راه را برای رقابت با آن نشان داده است.»

رقابت در دنیای امروز قبل از هر چیز رقابت در منابع انسانی است.

بر اساس این گزارش، اگر میخواهید در رقابت به نتیجه خوب برسید، باید سرمایه گذاری را افزایش دهید، به ویژه سرمایه گذاری در زمینه های آموزش و پرورش، شرایط اساسی زندگی مردم . باید تلاش کنیم  تا ثروت در دست قلیلی از مردم جمع نشود. 

در حال حاضر، برنامه جاه طلبانه 1.9 تریلیون دلاری دولت بایدن شامل بازسازی کامل زیرساختهای آمریکا و تأکید بر اصطلاح «برابری» باشد؛ یعنی کمکهای بیشتری در اختیار مردم تحت تبعیض و محروم از فرصتهای توسعه قرار دهد. 

در این گزارش آمده است: این نشان میدهد نخستین بار، کاهش فقر به هدف اصلی سیاستهای آمریکا تبدیل شده است.

در روزهای اخیر، موضوعات رسانه ها این بوده است که واشنگتن در حال همکاری با هند، ژاپن و استرالیا برای رقابت با چین برای تهیه واکسن کرونا در سراسر آسیاست.

در این مقاله آمده است:  به نظر میرسد این اطلاعات هم غیرضروری است و هم منفی.

نویسنده معتقد است که در چنین بحران جهانی بهداشت، کافیست که ایالات متحده برای کمک به  بهداشت جهانی کار درستی انجام دهد و به مردم اجازه دهد ببینندایالات متحده اقدامات درستی انجام میدهد.

گزارش می افزاید: «تلاش برای تبدیل شدن چین به رقیب در زمینه تهیه محصولات مهم خدمات عمومی (مانند واكسن کرونا) و  آسیب رساندن به منافع چین، فقط تلاشهای واشنگتن را تضعیف خواهد كرد.»

در حقیقت، هنگامی که ایالات متحده تلاش میکند تا رهبری خود را به دست آورد، باید اقدام چین در فراهم کردن محصولات خدمات عمومی خود به جهان را بستاید. ایالات متحده ممکن است با این روش دریابد که دوستان بیشتری به دست می آورد و طرفها را به طور مثبت و ماندگار تحت تأثیر قرار میدهد. 

  • GMT+08:00
  • /