سه پیام روشن چین در گفتگوی راهبردی با آمریکا
  • 2021
  • 20/03
  • 20:53:03

 سه پیام روشن چین در گفتگوی راهبردی با آمریکا_fororder_871248950

روز جمعه 29 اسفند (19 مارس) به وقت آلاسکا، گفتگوی راهبردی میان مقام های عالی رتبه چین و آمریکا در شهر آنکوریج این ایالت به پایان رسید. این گفتگو همچنین اولین  دیدار حضوری مقام های ارشد چین و آمریکا پس از روی کار آمدن دولت بایدن نیز بود. اطلاعات منتشر شده از سوی طرف چین پس از این گفتگو، دو کشور پیرامون سیاست های داخلی و خارجی یکدیگر، مناسبات دو کشور و مسائل بین المللی و منطقه ای مورد علاقه طرفین به مبادلات صادقانه، عمیق، درازمدت و سازنده پرداختند و هر دو این رویداد را "به موقع، مفید و کمک به درک متقابل" عنوان کردند اما در عین حال، دو طرف در مسائل مربوطه همچنان دارای اختلافات بزرگی هستند. 

مقام های چینی با صداقت کامل عازم آنکوریج شدند و در گفتگوی دو روزه مواضع و نگرانی های خود را به روشنی توضیح دادند که با سه پیام روشن همراه بود.

نخست آنکه نمایندگان چین با قصد حل مشکلات و نه برای تنش وارد این گفتگو شده بودند اما در مقابل ضمن تکذیب و رد قاطعانه اتهامات بی اساس و رفتارهای سلطه جویانه آمریکا در جریان گفتگو، خطوط قرمز،  عزم راسخ و اراده قاطع چین برای حفاظت از حق حاکمیت و منافع امنیت و توسعه خود را به خوبی نشان دادند.

دوم، علی رغم اختلافات مهم بین دو طرف، چین باز هم در تلاش برای یافتن نقاط همکاری عملی با ایالات متحده است و رسیدن به یک توافق نظر مشخص بین مذاکره کنندگان نشان دهنده مسئولیت شناسی عالی چین در قبال منافع دوجانبه چین و آمریکا و سراسر جهان است. 

سوم، چین به وضوح دیدگاه های خود درباره نحوه همکاری کشورهای بزرگ و حمایت قاطع از "چند جانبه گرایی واقعی" در جهان را بیان کرد.

در جریان این گفتگو، چین بار دیگر بر حفاظت از نظام بین المللی با محوریت سازمان ملل و بر اساس قوانین بین المللی و نه نظمی که بر اساس قوانین تعیین شده از یک گروه اقلیت از کشورها بر پا شده تأکید کرد. ارزش های آمریکایی برابر با ارزش های بین المللی نیستند و مقررات تعیین شده از سوی این کشور نیز مقررات جهانی نیستند. چین تاکید کرد، چندجانبه گرایی واقعی باید با احترام به حق حاکمیت کشورهای جهان و تنوع تمدن های مختلف و متمرکز بر مناسبات بین المللی دموکراتیک باشد و نه بر پایه ایدئولوژی مورد پذیرش یک گروه کوچک از کشورهای جهان.

  • GMT+08:00
  • /