استقامت و انعطاف پذیری اقتصاد چین در شرایط شیوع کرونا
  • 2021
  • 17/03
  • 10:03:38

استقامت و انعطاف پذیری اقتصاد چین در شرایط شیوع کرونا_fororder_234324

بر اساس داده های رسمی چین، در ماههای ژانویه و فوریه سال جاری، رشد تولید صنعتی کشور تسریع یافته و از میزان پیش بینی شده بالاتر بوده است. از آغاز سال 2021، صنایع کشور شاهد رشد مستمر و اقتصاد کشور در حال احیاء باثبات بوده است.

این در حالیست که میزان خرده فروشی محصولات و صادرات چین نیز شاهد افزایش چشمگیری بوده که تولید و تجارت کشور را تحریک کرده است.

چین زودتر از اقتصادهای عمده دیگر جهان همه گیری کرونا را مهار کرد که سبب شد بتواند زودتر از دیگر کشورها به احیاء و رشد اقتصادی دست یابد. حتی تولید صنعتی کشور در ماههای ژانویه و فوریه از مدت مشابه سال 2019 قبل از همه گیری کرونا، 16.9 درصد فزونی داشته است. همچنین به دنبال افزایش تقاضای خارجی، میزان صادرات چین نیز در ماه فوریه حدنصاب جدیدی ثبت کرد.

افکار عمومی بر این باورند که میزان رشد تولید صنعتی و خرده فروشی در چین نشان میدهد که گرایش احیاء و رشد اقتصادی چین در ماههای آینده ادامه خواهد داشت و اقتصاد چین استقامت و انعطاف پذیری بالایی از خود نشان داده است.

با این حال، لی آیی هوا رییس بخش آمار جامع اقتصاد ملی و سخنگوی اداره ملی آمار چین در این باره گفت: در ماههای ژانویه و فوریه، اقتصاد چین گرایش احیاء رشد خود در سال گذشته را حفظ کرد و چرخ اقتصاد کشور در حال بازگشت به روال عادی و بهبود حرکت است. اما هنوز باید متوجه باشیم که اوضاع بین المللی حال حاضر همچنان پیچیده و جدیست و چین در این راستا همچنان با چالشهایی روبروست.

  • GMT+08:00
  • /