تکمیل سیستم انتخاباتی هنگ کنگ، مروارید مشرق زمین را درخشان تر می سازد
  • 2021
  • 13/03
  • 14:33:36

مقامات چینی در تاریخ 12 مارس برابر با 22 اسفندماه یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند تا رسانه های خارجی و چینی را در رابطه با

تصمیم خود جهت ارتقاء و تکمیل سیستم انتخاباتی منطقه اداری ویژه هنگ کنگ توسط عالیرتبه ترین نهاد قدرت چین (مجلس ملی نمایندگان خلق) در جریان بگذارند.

تکمیل سیستم انتخاباتی هنگ کنگ، مروارید مشرق زمین را درخشان تر  می سازد_fororder_webwxgetmsgimg (11)

مجموعه اطلاعات منتشر شده از این کنفرانس مطبوعاتی نشان می دهد که تکمیل سیستم انتخاباتی هنگ کنگ به نفع تمامی طرفین است؛ حفظ امنیت ملی از طریق تضمین امنیت برگزاری انتخابات یک اقدام معمول و عادی در جهان محسوب می شود و هیچ کشوری در دنیا اجازه نمی دهد که انتخابات حوزه قضایی اش، امنیت ملی اش را تهدید کند و آن را به خطر بیندازد.

تصویب و اجرای قانون امنیت ملی هنگ کنگ در سال گذشته میلادی و ارتقاء و تکمیل سیستم انتخاباتی هنگ کنگ، دو ابتکار عمل مهم از سوی عالیرتبه ترین نهاد قدرت چین (مجلس ملی نمایندگان خلق) به حساب می آیند که از نظر قانونی برای رفع نقاط خطر پیش روی ثبات سیاسی و امنیت دولت منطقه اداری ویژه هنگ کنگ سودمند هستند و در عین حال مانع از تلاش بیهوده نیروی های ضد چینی در هنگ کنگ جهت تصرف قدرت از طریق سیستم فعلی می شوند؛ این دو ابتکار قانونی در عین حال از دخالت نیروهای خارجی در امور هنگ کنگ جلوگیری می کنند و بنابراین به شیوه ای مؤثر به حفاظت از حاکمیت ملی، امنیت و منافع توسعه ای چین می پردازند.

تا جایی که به جامعه هنگ کنگ مربوط می شود، مدت هاست که عموم مردم از اقدامات نیروهای ضد چینی که از شکاف های موجود در سیستم انتخاباتی این منطقه سوء استفاده می کنند و امنیت ملی را به خطر می اندازند و توسعه هنگ کنگ را تضعیف می کنند، بیزار شده اند؛ به همین دلیل است که جامعه هنگ کنگ صمیمانه از تصویب این تصمیم (ارتقاء و تکمیل سیستم انتخاباتی) توسط مجلس ملی نمایندگان خلق چین استقبال می کند.

بر اساس نتایج نظرسنجی انجام شده توسط انجمن تحقیقاتی هنگ کنگ، حدود 70 درصد از شرکت کنندگان در این بررسی از تصمیم اتخاذ شده جهت ارتقاء و تکمیل سیستم انتخاباتی هنگ کنگ اعلام حمایت کرده اند.

در چهاردهمین برنامه توسعه 5 ساله چین و طرح اهداف بلند مدت این کشور برای 2035 میلادی که اخیرا به تصویب عالیرتبه ترین نهاد قدرت چین (مجلس ملی نمایندگان خلق) رسیده است، این کشور اجرای یک طرح کار را به منظور حمایت از توسعه آتی هنگ کنگ در تعدادی از زمینه های مهم برنامه ریزی کرده است.

باید توجه داشت که با توجه به اینکه چین آزادترین و مستقل ترین اقتصاد جهان محسوب می شود، حفظ رفاه و ثبات در هنگ کنگ نه تنها به نفع چین که به نفع جامعه بین المللی است.

  • GMT+08:00
  • /