توسعه نظام دموکراتیک هنگ کنگ تضمین شد
  • 2021
  • 12/03
  • 09:53:43

توسعه نظام دموکراتیک هنگ کنگ تضمین شد_fororder_src=http___pic4.zhimg.com_v2-c3ef15428280c2f1790c4a94a5e3ff94_1440w_source=172ae18b&refer=http___pic4.zhimg

روز پنج شنبه 11 مارس مجلس ملی نمایندگان خلق چین «تصمیم مجلس ملی نمایندگان خلق چین درباره تکمیل نظام انتخابات منطقه ویژه اداری هنگ کنگ» را به تصویب رساند (از این پس "تصمیم" نامیده می شود). این "تصمیم" منعکس کننده آرزوی مردم است و به طور موثر و منظم به توسعه نظام دموکراتیک مناسب در هنگ کنگ کمک و به طور گسترده تر حقوق دموکراتیک شهروندان هنگ کنگ را تضمین خواهد کرد.

این "تصمیم" عزم دولت مرکزی برای کمک به توسعه نظام دموکراتیک هنگ کنگ را نشان داده است. با مثال نظام کمیته انتخابات، این نظام محور نظام انتخاباتی هنگ کنگ است و "تصمیم " ترکیب و وظیفه آن را تعدیل می کند.

از لحاظ ترکیب،  در آینده کمیته انتخابات هنگ کنگ متشکل از 1500 عضو از 5 محفل خواهد بود. در مقایسه نهاد پیشین متشکل از 1200 عضو از 4 محفل، نمایندگی آن فراگیر تر شده و اصل مشارکت متعادل را منعکس می کند، نیز برای همبستگی محافل مختلف جامعه هنگ کنگ و حفاظت از منافع کلی جامعه هنگ کنگ مفید است.

توسعه نظام دموکراتیک هنگ کنگ تضمین شد_fororder_u=2285370523,1852275183&fm=55&app=54&f=JPEG

از لحاظ وظیفه، علاوه بر وظایف اصلی معرفی نامزدها و انتخاب رئیس اجرایی، کمیته انتخابات همچنین وظایف جدید انتخاب برخی اعضای شورای قانونگذاری و معرفی نامزدهای شورای قانونگذاری را نیز بر عهده دارد. این تغییر برای توسعه نظام دموکراتیک دارای اهمیت بسیار است. به این ترتیب، افراد از محافل، مناطق و یا گروه های مختلف انتخاب می شوند و می توانند حین رعایت مسوولیت و وظایف خود به شکل بهتر منافع کل شهروندان هنگ کنگ  را مورد تضمین قرار دهند.

نظام انتخابات هنگ کنگ با اصل "مدیریت هنگ کنگ به دست میهن پرستان" امتحان مفید چین در زمینه تکمیل نظام انتخابات محل در پیش شرط محافظت از حق حاکمیت و امنیت کشور است. این کار نیز هوش و ذکاوت و طرح چینی را برای حفاظت از حق حاکمیت و امنیت کشورهای دیگر جهان همزمان با توسعه دموکراسی محلی نمایانگر ساخته است.

  • GMT+08:00
  • /