نگاهی به علل رضایت مردم از کار دولت چین
  • 2021
  • 12/03
  • 21:24:16

نگاهی به علل رضایت مردم از کار دولت چین_fororder_20210216151721

بر اساس نتایج نظرسنجی هایی که در سال های اخیر توسط مؤسسات بین المللی منتشر شده، میزان رضایت مردم چینی ها از دولت همواره در بالاترین سطح بوده است اما علل آن چیست؟ در نشست خبری نخست وزیر چین که پس از پایان نشست سالانه مجلس ملی چین برگزار شد، تا اندازه ای به این پرسش پاسخ داده شد.

اکثریت موضوعات مطرح شده در این نشست خبری راجع به مسایل مربوط به زندگی مردم بود و این پیام نشان می دهد که هدف اصلی چین دستیابی مردم به زندگی بهتر مردم است.

در چهاردهمین برنامه توسعه پنج ساله و برنامه چشم انداز توسعه چین تا سال 2035 نیز به بهبود زندگی مردم بسیار توجه شده؛ طوری که در برنامه جدید توسعه 5 ساله چین، 7 هدف از 20 هدف تعیین شده مربوط به رفاه مردم است که از میان آنها می توان به مهار نرخ بیماری در حد کمتر از 5.5 درصد، میزان پوشش بیمه عمر تا 95 درصد، افزایش کودکستان ها و افزایش زمان تحصیل نیروهای کار اشاره کرد.

آنا آشتون کارشناس کمیته تجارت آمریکا و چین در این باره گفت: هدف از تلاش های دولت چین برای ارتقای سطح تحصیل، امید به زندگی، مقابله با مسایل آلودگی و تغییرات اقلیمی، تضمین ارتقای مستمر سطح زندگی مردم چین است.

بهبود زندگی مردم چین برای  این کشور یک میلیارد و 400 میلیونی و به ویژه در شرایط تسریع روند پیر شدن جمعیت کاری دشوار است؛ با این حال، نخست وزیر چین در نشست خبری این پیام را به جهان ارسال کرد که کشور چین در مقابل هر چالش بزرگی می تواند از فرصت ها استفاده کند و با تلاش به هدف خود برسد.

دولت چین همواره مردم را در اولویت کارهای خود قرار داده و خواست و تقاضای مردم هدف کار دولت است که می توان گفت از علل اصلی رضایت مردم از کار دولت به شمار می روند.

  • GMT+08:00
  • /