غرب مفتخر به «آزادی بیان» تحمل اظهار نظر به نفع چین را ندارد
  • 2021
  • 11/03
  • 20:54:46

غرب مفتخر به «آزادی بیان» تحمل اظهار نظر به نفع چین را ندارد_fororder_W020200102331636001450

در سال های اخیر شماری از از شخصیت های عدالتخواه بر اساس تجربیات عینی خود بر سر موضوعاتی مانند «شین جیانگ»، «کرونا» و «شرکت هواوی» اظهار نظرهایی به نفع چین داشتند اما این سخنان در کشورهای غربی که به «آزادی بیان» می بالند با واکنش منفی افکار عمومی روبرو شده گویا اظهار نظر به نفع پکن در این کشورها به معنای ورود به محدوده ممنوعه افکار عمومی است.

دو سال پیش پروفسور «کریستین مستر» از دانشگاه استراسبورگ فرانسه به شین جیانگ سفر و از مراکز آموزش مهارت های حرفه ای و حوزه های دینی محلی بازدید کرد و برخی اقدامات چین برای ریشه کنی تروریسم را مثبت ارزیابی نمود. وی در جمع بندی سفر خود تاکید کرد دیگر کشورهای گرفتار تهدیدات تروریستی می توانند از تجربیات چین استفاده کنند. علاوه بر این، این دانشمند فرانسوی همچنین طرفدار مبادلات دانشگاهی بین فرانسه و چین است و از اقدامات چین در پیشگیری از کرونا تمجید کرده است.

پروفسور مستر همچنین مقام امور اخلاقی شهر استراسبورگ برای پروژه همکاری بین شهری اروپا به نام پروژه یورومتروپولیس (Eurometropolis) را دارا بود؛ لازم به ذکر در شهر استراسبورگ بر سر پذیرش پروژه ارتباطات نسل 5 شرکت هواوی مباحثاتی در جریان است.

وی به دلیل رویکرد مثبتش در قبال چین هدف انتقاد شدید «جرمی آندره فلورس» خبرنگار چین‌ستیز مجله «لو پوینت» (Le Point) فرانسه قرار گرفت. این خبرنگار با بسیج کردن عناصر ضدچینی دیگر در شهر استراسبورگ و حمله دیوانه وار به پروفسور مستر باعث تحریک دیگران شد به گونه ای که این استاد فرانسوی مجبور گشت از سمت مقام امور اخلاقی کناره گیری کند.

پروفسور مستر مجبور شد استعفا کند زیرا نوعی «داوری اخلاقی» انجام شده و اساس این داوری این بود که در موضوعاتی مانند شین جیانگ رویکردی غیرخصمانه و دوستانه در قبال چین داشت.

به عبارت دیگر در حوزه افکار عمومی غرب فقط یک صدا در موضوع شین جیانگ باید به گوش برسد به گونه ای که اگر خلاف آن دیده شود می تون آن را معیاری برای انجام قضاوت اخلاقی دانست.

آشکارا می توان دید در مسائل مربوط به چین آنچه معمولا نادیده گرفته می شود، حقیقت موضوع است اما متاسفانه در فضای افکاری عمومی غرب که تقریبا می توان گفت کاملا ضد چینی است، هیچ کس به واقعیت ها اهمیت نمی دهد بلکه فقط موضع‌گیری مهم شمرده می شود.

پروفسور مستر به عنوان دانشمندی که پا بر شین جیانگ گذاشت و حقایقی را درباره این خطه پهناور چین بیان کرد، با خشونت افکاری عمومی در فرانسه روبرو شد. به نظر می رسد در کشورهای غربی که به آزادی بیان می بالند، دفاع از چین در مسئله شین جیانگ به یک محدوده ممنوع از افکار عمومی تبدیل شده است.

  • GMT+08:00
  • /