عملگرایی قاطعانه پکن، شایعات غرب علیه واکسن های چین را ناکام می گذارد
  • 2021
  • 08/03
  • 18:34:18

عملگرایی قاطعانه پکن، شایعات غرب علیه واکسن های چین را ناکام می گذارد_fororder_3423423432

«وانگ یی» وزیر امور خارجه و عضو شورای دولتی چین روز گذشته (یکشنبه) در تاریخ 7 مارس/17 اسفندماه، با حضور در یک کنفرانس مطبوعاتی در حاشیه برگزاری «دو نشست»، تاکید کرد که مادامی که واکسن ضد کرونا ایمن و قابل اعتماد باشد، چه تولید چین باشد و چه تولید خارج، این واکسن، یک واکسن مطلوب و خوب خواهد بود.

این دیپلمات چینی تاکید کرد که تمامی کشورهای توانمند باید نهایت تلاش خود را برای مقرون به صرفه سازی واکسن های ضد کرونا و دسترسی مردم تمامی کشورها به این واکسن ها به کار گیرند تا این واکسن ها حقیقتا به واکسن های مردم تبدیل شوند.

این نوع اظهار نظر وزیر امور خارجه چین دقیقا با تعهدات قبلی اعلام شده از سوی مقامات این کشور مبنی بر اینکه واکسن کرونا را به یک محصول عمومی و همگانی جهانی تبدیل خواهند کرد، تطابق و سازگاری دارد؛ این اظهارات وزیر خارجه چین نشان دهنده تلاش ها و تعهد چین به عنوان یک کشور مسئولیت پذیر و بزرگ در جهان است.

تلاش های فعالانه چین در مسیر مبارزه با اپیدمی کرونا عبارتند از: پایبندی قاطعانه به حفظ ویژگی اولیه واکسن های ضد کرونا مبنی بر تدارک آنها به عنوان یک محصول عمومی همگانی؛ حفظ جایگاه برتر و اولیه خود در صف همکاری های بین المللی تولید واکسن و ایفای مقتدرانه نقش خود به عنوان ستون اولیه توزیع عادلانه واکسن های ضد کرونا.

از جمله دیگر اقدامات چین عبارتند از: ورود 17 واکسن ضد کرونا به مرحله آزمایشات بالینی و متعاقب آن صدور مجوز استفاده از واکسن های ضد کرونای تولید چین در بیش از 60 کشور جهان؛ تامین کمک های واکسن کرونا به 69 کشور در حال توسعه که نیاز مبرم به این محصولات دارند؛ صادرات واکسن به 43 کشور جهان؛ اهدای واکسن به حافظان صلح در کشورهای مختلف و تامین واکسن های ضد کرونای ورزشکارانی که برای شرکت در بازی های المپیک آماده می شوند.

چین همواره با اقداماتی عملی به وعده ای که به جهان داده، عمل کرده است.

آنچه در این بین از همه ارزشمندتر است، این است که چین هیچ گاه بدنبال اهداف ژئوپلیتیکی و یا سیاسی کردن صادرات خارجی و کمک های واکسن های ضد کرونای خود نبوده و تمام اقدامات عملی خود را با دیدگاه سرنوشت مشترک و بشردوستی پیش گرفته است.

بدیهی است که در این بین، صرفا تکیه کردن بر تعداد معدودی از کشورها از جمله چین برای مقابله با گسترش همه گیری کرونا کافی نیست؛ امید آن می رود که تمامی کشورهای توانمند جهان بتوانند واکسن های ضد کرونای کشورهای نیازمند و به ویژه کشورهای در حال توسعه را تامین و به غلبه جهان بر همه گیری ویروس کرونا کمک کنند.

  • GMT+08:00
  • /