شی جین پینگ نماینده مردم چین است
  • 2021
  • 06/03
  • 11:28:00

این روزها نشستهای سالانه کنفرانس مشورت سیاسی خلق و مجلس ملی نمایندگان خلق چین در حال برگزاریست. امسال اولین سال اجرای چهاردهمین برنامه پنجساله توسعه چین و نیز آغاز مسیر جدید چین برای مدرنیزاسیون همه جانبه کشور سوسیالیستی است. شی جین پینگ رییس جمهور چین همراه با حدود 3000 نماینده مجلس که منافع و خواست یک میلیارد و 400 میلیون جمعیت چین را نمایندگی میکنند، در این نشست، درباره آینده کشور برنامه ریزی خواهند کرد.

شی جین پینگ نماینده مردم چین است_fororder___172.100.100.3_temp_9500032_1_9500032_1_1_e2e84ef2-1839-4161-beca-956783fa6c50

عصر روز پنجشنبه 4 مارس 14 اسفند، نشست تدارکاتی در تالار بزرگ خلق پکن برگزار شد. بر اساس دستورالعمل، در این نشست رییس هیئت رییسه و دبیرکل منتخب و دستورات نشست رسمی سالانه مجلس ملی تصویب شد.

ماه ژانویه سال 2018، شی جین پینگ به عنوان نماینده سیزدهمین دوره مجلس ملی انتخاب شد.

بر اساس قانون، نمایندگان مجلس ملی از اعضای عالیترین نهاد قدرت کشور و نمایندگان منافع و خواست مردم هستند و بر اساس قانون اساسی و قوانین دیگر، وظایف خود را انجام میدهند.

شی جین پینگ در سال 2014 در مراسم گرامیداشت شصتمین سالگرد تأسیس مجلس ملی نمایندگان خلق چین با اشاره به حیات و برتری این مجلس، بر لزوم ریشه دواندن آن در میان مردم تأکید کرد.

وی تأکید کرد که هر یک از نمایندگان مجلس باید ضمن پایبندی بر موضع سیاسی و ایده قانونمداری و توجه به مردم، برای بررسی وضعیت زندگی مردم و پاسخگویی به خواست و تقاضای مردم تلاش کند.

از زمان برگزاری هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در پایان سال 2012، شی جین پینگ در حاشیه نشستهای سالانه مجلس ملی، 46 بار در مباحثات هیئتهای منطقه ای شرکت و طی سخنرانیهایی بر توسعه اقتصادی، نوآوری و اصلاحات تأکید کرده است.

زندگی مردم همواره مورد توجه شی جین پینگ قرار داشته است. وی تأکید کرده است که زندگی با خواست و تقاضای مردم، و خواست و تقاضای مردم با سرنوشت کشور ارتباط دارد. پایه همه کارهای دولت تلاش برای رسیدن مردم به زندگی بهتر است.

وی همچنین تأکید کرد که هر کارمند دولتی اعم از بلندپایه و دون پایه باید به یاد داشته باشد که مردم را در عالیترین جایگاه قرار داده و با تمام نیرو به آنها خدمت کند.

  • GMT+08:00
  • /