شی جین پینگ: ما نسبت به آینده چین اطمینان کامل داریم
  • 2021
  • 05/03
  • 10:38:02

امسال صدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست چین و همین طور اولین سال اجرای چهاردهمین برنامه پنج ساله توسعه چین است. در دوران برنامه پنج ساله چهاردهم، چین وارد مرحله جدیدی از توسعه خواهد شد.  شی جین پینگ رهبر چین بارها اظهارات مهمی در باره توسعه چین در این دوران ایراد کرده است. برای نمونه: 

شی جین پینگ: ما نسبت به آینده چین اطمینان کامل داریم_fororder_src=http___p1crires.cri.cn/yafei/p2_M00_46_40_wKgACl7eRo2AbI7BAAAAAAAAAAA134.650x534.png&refer=http___p2.cri

چگونگی انطباق با تغییرات عمیق در ساختار، روابط، رفتار و روانشناسی اجتماعی در طول دوران"برنامه پنج ساله چهاردهم"، دستیابی به اشتغال زایی کامل تر و با کیفیت بالاتر، بهبود سیستم تأمین اجتماعی به سطح پوشش کامل و پایدار، تقویت سیستم بهداشت عمومی و کنترل بیماری، پیشبرد توسعه متعادل و درازمدت جمعیت، تقویت مدیریت اجتماعی، حل تناقضات اجتماعی و حفظ ثبات اجتماعی از کارهایی است که ما باید پس از انجام تحقیقات جدی آن را به طور مطلوب انجام دهیم. 

سخنرانی شی جین پینگ در جمع متخصصان اقتصادی و اجتماعی (24 اوت 2020) 

ما باید راهی نوآورانه و منطبق با وضعیت کشور را طی کنیم، به ویژه باید ارتقای توانایی نوآوری را در جایگاه برجسته تر قرار داده و برای دستیابی به موفقیت های بیشتیر "از صفر تا یک" تلاش کنیم. 

سخنرانی شی جین پینگ در جمع دانشمندان چین (11 سپتامبر 2020)

ما در طراحی "برنامه پنج ساله چهاردهم"،  باید بر توسعه مردم محور و به اشتراک گذاشتن ثمرات توسعه با مردم پایبند باشیم و تلاش کنیم تا کارهای مربوط به  معیشت مردم به طور مطلوب انجام شود و مشکلات موجود در ارتباط با زندگی مردم را حل کنیم. لازم است بیشتر روی مسائل معیشتی و نگرانی های اصلی مردم تمرکز کنیم، اقدامات هدفمندتری را در پیش بگیریم و سال به سال تلاش کنیم با حل یک به یک این مشکلات دسترسی، شادی و امنیت مردم تأمین شود. 

سخنرانی شی جین پینگ در میان نمایندگان توده مردم (17 سپتامبر 2020)

ما باید سلامت مردم را اولویت راهبرد توسعه کشور قرار دهیم و ضمن تلاش برای تضمین کامل سلامت مردم، با تسریع بهبود نظام امنیت و بهداشت عمومی، به شکل گیری فوری یک سبک زندگی، شیوه تولید، مدل توسعه اقتصادی و اجتماعی و مدیریت کشور هماهنگ با سلامت مردم کمک کنیم تا توسعه هماهنگ سلامت و توسعه اقتصادی و اجتماعی تحقق یابد. 

سخنرانی شی جین پینگ درجمع کارشناسان آموزش، فرهنگ، بهداشت و ورزش (22 سپتامبر 2020)

  • GMT+08:00
  • /