اطمینان دادن به اقتصاد جهان یکی از اهداف چین است
  • 2021
  • 05/03
  • 20:13:06

اطمینان دادن به اقتصاد جهان یکی از اهداف چین است_fororder_gjrp

اجلاس سالانه مجلس ملی نمایندگان خلق چین 15 اسفند گشایش یافت. همین روز، گزارش کار دولت برای بررسی نمایندگان، خطاب به آنان قرائت شد. این گزارش ضمن جمعبندی دستاوردهای چین در پنج سال و به ویژه سال گذشته، برنامه هایی نیز درباره اجرای دستورکار اولویتدار سال 2021 و اهداف و وظایف اصلی در طول دوره چهاردهمین برنامه پنجساله در بر دارد.

در نشستهای سالهای گذشته پیش بینی نرخ رشد ارزش تولید ناخالص چین در کانون توجه رسانه های قرار داشت که امسال نیز چنین است. امروز در این اجلاس نرخ رشد ارزش تولید ناخالص چین در سال 2021، 6 درصد پیش بینی شده است.

با توجه به اینکه چین در سال گذشته تنها اقتصاد بزرگ با رشد مثبت در جهان بود، جهان نسبت به رشد اقتصادی چین در سال جاری خوش بین است. با این حال، با در نظر گرفتن عدم اطمینان از اوضاع بین المللی و نیازهای ناشی از ادامه اصلاحات چین در زمینه های مختلف، پیش بینی 6 درصدی رشد اقتصادی چین در امسال میلادی منطقی، علمی و مطابق با شرایط کنونی به نظر میرسد.

شایان ذکر است که در این گزارش بار دیگر بر تداوم و و تثبیت سیاستهای کلان چین تاکید شد.

علاوه بر پیش بینی نرخ رشد اقتصادی، بخش مهم دیگری از گزارش فوق به دستورکارهای مهم چین در سال جاری میلادی از جمله پیشبرد اصلاحات در زمینه های مهمی مانند تداوم نوآوریها و ادامه تلاش برای افزایش تقاضای داخلی اختصاص داشت.

با توجه به ادامه افزایش رشد اقتصادی و تجارت چین در ماههای ژانویه و فوریه امسال، تحقق رشد 6 درصدی رشد اقتصادی چین در سال جاری امری بسیار ممکن به نظر میرسد.

در سال 2020 حجم کلی اقتصاد چین از 100 تریلیون یوان فراتر رفت که بیش از 17 درصد اقتصاد جهان را تشکیل میدهد. امسال نیز چین با تثبیت توسعه خود، اطمینان بیشتری به اقتصاد جهان خواهد بخشید.

 

  • GMT+08:00
  • /