چگونه می توان بیماری «نژادپرستی » آمریکا را درمان کرد؟
  • 2021
  • 03/03
  • 10:18:47

چگونه می توان بیماری «نژادپرستی » آمریکا را درمان کرد؟_fororder_flyd

افسر پلیس آمریکا که متهم به کشتن یک مرد سیاهپوست به نام جورج فلوید هستند به زودی با حضور هیئت منصفه محاکمه خواهند شد. گرچه این پرونده بحث برانگیز موجی از اعتراضات گسترده را در سراسر آمریکا ایجاد كرده بود اما امروز آمریكا همچنان با موارد گسترده تبعیض نژاد در سراسر خاک خود روبروست.

به عنوان مثال در مورد یک پرونده دیگر مربوط به تبعیض نژادی در آمریکا که سال گذشته اتفاق افتاده بود،  دادگاه عالی آمریکا، 5 اسفند به وقت محلی اعلام كرد كه افسر پلیس متهم به کشتن مرد سیاهپوستی به نام دانیل پرود بیگناه است و برای او قرار منع پیگرد قانونی صادر کیرد. این محاکمه نیز به یک «طلسم» دیگر برای روی آوردن پلیس آمریکا به خشونت در هنگام اجرای قانون تبدیل شده است.

در چهل و چهارمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در حال برگزاری است، تعدادی از گزارشگران و کارشناسان ویژه حقوق بشر با صدور یک بیانیه مشترک از دولت آمریکا خواستند اصلاحات گسترده تری را برای جلوگیری از خشونتهای پلیس در اجرای قانون و مقابله جدی با تبعیض نژادی سیستماتیک انجام دهد.

در طول تاریخ آمریکا، تبعیض نژادی و برتری سفیدپوستها هیچ یک با پایان نظام برده داری در این کشور  به پایان نرسیده و حتی امروز، بی عملی یا اقدامات نامناسب  سیاستمداران آمریکایی به گسترش بی رویه نژادپرستی در آن کشور کمک کرده است. به ویژه در دوره دولت قبلی به دلیل مقصر دانستن چین برای شیوع کرونا و معرفی این بیماری به عنوان «ویروس چینی» از سوی سیاستمداران واشنگتن، تبعیض نژادی علیه آسیایی تباران در جامعه شدت گرفت و این امر منجر به شکل گیری نوعی «تبعیض نژادی جدید» و حتی افزایش جنایات ناشی از نفرت علیه آسیایی تباران در آمریکا شد.

با دو قطبی تر شدن صحنه سیاسی آمریکا، سیاستمدارانی که تنها به کسب رای اهمیت می دهند هیچ انگیزه ای برای حل واقعی مسئله تبعیض نژادی ندارند. راشد رابینسون یکی از فعالان ضد تبعیض نژادی آمریکا به صراحت می گوید که برای تغییر وضعیت تبعیض نژادی کنونی آمریکا نیاز به اقدامات فوری از جمله «انتقال مساله از گفتمان به مدیریت» است.

شرم آورتر این است که سیاستمداران آمریکایی پرچم «حقوق بشر» را در جهان به رخ دیگر کشورها می کشند و از این طریق در امور داخلی آنها دخالت می کنند.

تبعیض نژادی ایرادهای ساختار نظام حاکم بر ایالات متحده و ریاکاری آن کشور در مساله حقوق بشر را کاملا افشا کرده است. اگر واشنگتن اقدامات واقعی را برای حل این مساله انجام ندهد، شعار معروف 50 سال پیش «من یک رویا دارم» از مارتین لوتر کینگ همچنان «یک رویا» باقی خواهند ماند.

 

  • GMT+08:00
  • /