ایرانیان مقیم چین - تجربه ای به بزرگی چین
  • 2021
  • 28/02
  • 13:55:01

مجتبی پویا از سال 1385/ 2006 که نخستین بار به چین آمد، دانش خود را درباره چین از حدود صفر به تجربه بیش از یک دهه زندگی در چین تبدیل کرده و طی این مدت از طرق مختلف در معرفی چین به ایرانیان کوشیده است. در این ویدئوی کوتاه با او و زندگی روزمره و تفریحاتش در پکن آشنا میشوید.

 

  • GMT+08:00
  • /