ایرانیان مقیم چین- نگاره های چینی درسا
  • 2021
  • 27/02
  • 17:44:37

نوشتن نگاره های چینی همواره یکی از دغدغه های زبان آموزانیست که شروع به یادگیری زبان چینی کرده اند. بسیاری بر این باورند که اگر کسی بتواند نگاره های چینی را بنویسد، درک بهتری از خوشنویسی پیدا خواهد کرد و اگر کسی شیفته خوشنویسی شود در این حالت مشتاق است تا رمز و رازهای خوشنویسی چینی را نیز دریابد.درسا خالق وردی که مدت دو سال است در پکن زندگی می کند، پس از یادگیری زبان چینی به خوشنویسی نیز علاقه مند شده و تصمیم گرفته تا این هنر  را هم بیاموزد.در این ویدیو اولین تجربه کلاس خوشنویسی درسا را تماشا می کنید.

  • GMT+08:00
  • /