رمزگشایی «شی جین پینگ» از معجزه تاریخی فقرزدایی چین
  • 2021
  • 26/02
  • 14:32:37

رمزگشایی «شی جین پینگ» از معجزه تاریخی فقرزدایی چین_fororder_rp1

مبارزه چین در مسیر ریشه کن کردن فقر مطلق در این کشور به طور کامل به پیروزی رسیده است؛ روز گذشته در تاریخ 25 فوریه/7 اسفندماه، «شی جین پینگ» رهبر چین رسما از پکن اعلام کرد: «چین وظیفه دشوار ریشه کن کردن فقر مطلق را به اتمام رسانده و معجزه دیگری در میان وقایع تاریخی ثبت کرده است».

با نگاهی به سراسر جهان می توان شاهد بود که هیچ کشوری نمی تواند صدها میلیون نفر از مردمش را همچون چین در چنین بازه زمانی کوتاهی از فقر بیرون بکشد!

چین به طور ویژه در طول هشت سال گذشته با نرخ متوسط سالانه 10 میلیون نفر، اقدام به فقرزدایی کرده است که حذف فقر این تعداد جمعیت به صورت سالانه در سایر کشورها غیر قابل تصور محسوب می شود.

رهبر چین روز گذشته با ایراد یک سخنرانی مهم، به مرور سفر خارق العاده این کشور در مسیر فقرزدایی پرداخت و از هفت جبهه پافشاری چن برای ارائه یک خلاصه بندی عمیق از تجارب با اهمیت و درک چین در حوزه فقرزدایی استفاده کرد و رمز پشت پرده معجزه فقرزدایی چینی ها را برای جهانیان افشا کرد.

رمزگشایی «شی جین پینگ» از معجزه تاریخی فقرزدایی چین_fororder_rp2

از میان این هفت جبهه پافشاری می توان به این موارد اشاره کرد: پایبندی به حاکمیت حزب کمونیست چین، پایبندی به ایدئولوژی توسعه مردم محور، پایبندی به مزایا و امتیازات سیستم سوسیالیستی در متمرکزسازی قدرت جهت انجام اقدامات مهمی که مورد توجه ویژه کشورهای خارجی قرار گرفته است.

در کل جهان، تعداد کمی احزاب حاکم هستند که همچون حزب کمونیست چین، فقرزدایی را هدفی نیازمند سختکوشی تلقی می کنند و نسل در نسل در راستای محقق ساختن این هدف گام بر می دارند.

از طرف دیگر، چین در سطح محوری و محلی، یک سازوکار سختگیرانه و دقیق را ایجاد و یک سیستم فقرزدایی شامل کل جامعه را تشکیل داد و به این ترتیب، یک ضمانت نهادی پرقدرت را برای محقق ساختن هدف فقرزدایی جامع در این کشور به وجود آورد.

مردم چین به منظور درک رؤیای ملی چندین هزار ساله این کشور در زمینه رهایی از فقر،‌ سخت تلاش کرده و یک انگیزه پرقدرت و درونی به دست آورده اند؛ دستاوردهای چین که بزرگ ترین کشور در حال توسعه جهان محسوب می شود، در زمینه فقرزدایی،‌ نشان دهنده پیشرفت قابل توجه این کشور در حفاظت و حمایت از حقوق بشر است که باعث ارتقاء پرقدرت اجرای پروسه فقرزدایی از جهان شده است.

آمار نشان می دهد که سهم چین در کاهش فقر از جهان بیش از 70 درصد است و این کشور توانسته است هدف کاهش فقر در دستور کار توسعه پایدار 2030 سازمان ملل را 10 سال زودتر از برنامه ریزی های انجام شده، محقق سازد.

چین با الهام از روحیه فقرزدایی، به ترکیب نتایج فقرزدایی با جوان سازی و احیای مجدد روستاها ادامه خواهد داد و فعالانه در مسیر محقق ساختن هدف رفاه مشترک بشریت حرکت خواهد کرد تا از این طریق، انگیزه به مراتب بیشتری را به کاهش فقر و توسعه انسانی جهان تزریق کند.

  • GMT+08:00
  • /