ایرانیان مقیم چین -- زادگاه دوم من
  • 2021
  • 26/02
  • 14:30:09

من امین شیران هستم؛ یک ایرانی ماجراجویی که عاشق زندگی کار و تحصیل  در شهر نان جینگ هستم. از سال 2016 تا کنون حدود 4 سال در نان جینگ زندگی کرده ام.

نان جینگ هم مثل شهرم اصفهان؛ پایتخت قدیمی و شهر مشهور کشور چین است که تاریخ درخشان و تمدن انسانی غنی جذابیت خاصی به این شهر داده است. دید و بازدید و عبور از خیابانها و کوچه های باستانی شهر نان جینگ واقعا برای من جالب است. غذاهای محلی با ظاهر و طمع متنوع واقعا پنجره جدیدی برای آشنایی بیشتر من با شهر نان جینگ باز کرده است.

شایان ذکر است نان جینگ در منطقه محوری دلتای رودخانه یانگ تسه قرار دارد که شبکه حمل و نقل آن بسیار پیشرفته بوده و بازار محلی نیز سرشار از نیروی محرکه است. در اینجا نیروی بالقوه بزرگی می بینم.

ضمن بررسی تقاضای بازار ایران توانایی تولید در چین را بررسی و بازاریابی می کنم در عین حال روابط خوبی با مشتریانم برقرار کرده ام.

اگر دوستان ایرانی از من بپرسند که نان جینگ چگونه شهری است؟ جواب من این است که نان جینگ مثل زادگاه دوم من و همچنین جایی مناسب کار و زندگی است.

 

  • GMT+08:00
  • /