تحقق رویای فاطمه، دختر شاد ایرانی در پکن
  • 2021
  • 23/02
  • 11:00:56

ظرف سه سال چه چیزهایی ممکن است تغییر کند؟

برای فاطمه 19 ساله که یک دختر جوان ایرانی است، سه سال زندگی در چین، کاملا او را از یک دختر خجالتی به یک فرد فعال تبدیل کرده است. با پشتکار و تلاش زیاد اکنون می تواند زبان چینی را خوب و روان صحبت کند و برای معرفی فرهنگ سنتی و باستانی ایران به چین کارهی زیادی انجام داده است. سال 2020، با وجود آنکه نتوانست به خاطر شیوع کرون به ایران برگردد، یک تجربه فراموش نشدنی برای او بود. مردم همیشه از فاطمه می پرسند که چطور می تواند همیشه اینقدر شاد باشد؟ با هم ببینیم که او چه پاسخی به این پرسش می دهد.

  • GMT+08:00
  • /