برای مقابله با مشکلات باید چنین قدرتی داشته باشیم
  • 2021
  • 22/02
  • 16:57:31

«رهایی از فقر» نام یک مجموعه مستند هشت قسمتی است. که هم اکنون از شبکه های تلویزیونی گروه سی ام جی چین پخش می شود.

به خاطر پیروزی نهایی در فقرزدایی، 1 میلیارد و 400 میلیون مردم چین شانه به شانه و قلب به قلب، با هم نفس میکشند و سرنوشت مشترک دارند.

«در مسیر رسیدن به یک جامعه مرفه تر، هیچکس نباید فراموش شود.» برای اجرای این وعده مهم، شرکتهای دولتی در مناطق مختلف امتیازات خود را به نمایش گذاشته اند و  فعالانه در آن شرکت میکنند. 14 شهر تابع 9 استان شرقی، به 14 استان، مناطق خودمختار و شهر در مناطق مرکزی و غربی کمک میکنند.307 ارگان مرکزی در فقرزدایی به 592 شهرستان فقیر کمک میکنند. ارتش چین به 4100 دهکده فقیر کمک می کنند. شرکتهای وابسته به دولت مرکزی و شرکتهای دولتی برتریهای خود را به نمایش میگذارند. شرکتهای خصوصی مسؤولیت می پذیرند. صد میلیون نفر مردم در فقرزدایی از طریق مصرف فعالانه شرکت میکنند.

این مزیت سیاسی و مزیت نظامی با تمرکز نیرو برای انجام کارهای بزرگ است.

این داغترین و هیجان انگیزترین ماجرای چین در تاریخ فقرزداییست.

لطفا «رویارویی با مشکلات» بخش چهارم از «رهایی از فقر» را تماشا کنید.

  • GMT+08:00
  • /