نقش راهبرد اساسی احیای روستاها در مسیر فقرزدایی موفق چین
  • 2021
  • 22/02
  • 16:38:16

یکشنبه 21 فوریه (3 اسفند) نخستین سند کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در سال 2021 به طور رسمی صادر شد. طبق تاکید این سند به نظور دسترسی به رستاخیز ملت، روستاها را باید احیا کرد و این امر باید به عنوان یکی از وظایف مهم برای بهبود جامعه چین سرلوحه کار مردم و مسئولان قرار بگیرد؛ به کارگیری تمام توان برای پیشبرد روند نوین‌سازی کشاورزی و مناطق روستایی برای افزایش رفاه کشاورزان از نتایج توجه به موضوع اساسی کشاورزی تلقی شده است.

نقش راهبرد اساسی احیای روستاها در مسیر فقرزدایی موفق چین_fororder_src=http___5b0988e595225.cdn.sohucs.com_images_20180601_a0d6af4429ae4e21885888cb3a1c5635.png&refer=http___5b0988e595225.cdn.sohucs

چین كشوری پهناور است که كشاورزی یک رکن بسیار مهم در آن محسوب می شود و طبق تجربه مهم حزب كمونیست رسیدگی به «سه موضوع روستایی» یعنی کشاورزی، روستا و کشاورزان باید در اولویت  كاری مهم حزب قرار بگیرد.

تاکید «شی جین پینگ»، رئیس جمهوری چین در رویدادهای مختلف بر اهمیت و اولویت کشاورزی، روستا و کشاورزان، بر این مساله صحه می گذارد که سعادت صدها میلیون کشاورز و جامعه نسبتا مرفه از اهداف مهم نوین‌سازی سوسیالیستی چین است.

برخی از دوستان در ایران، افغانستان و تاجیکستان ممکن است چین را یک کشور کاملاً صنعتی تصور کنند، اما در حقیقت، هنوز مناطق روستایی توسعه نیافته زیادی در چین وجود دارند و پدیده توسعه نامتعادل و ناکافی کاملا مشهود است. هدف دولت چین در سال های اخیر از مطرح کردن استراتژی احیای روستاها، یافتن یک راه حل اساسی برای مشکل توسعه نامتعادل و ناکافی بین مناطق شهری و روستایی است.

همانگونه که در سند کمیته مرکزی حزب حاکم بر آن تاکید شده به منظور دستیابی به رستاخیز ملت باید روستاها را احیا کرد  و این نشان دهنده درجه توجه دولت چین به مسائل روستایی است که به اوج تاریخی خود رسیده است.

صدها میلیون کشاورز چینی سهم چشمگیری در انقلاب، عمران و اصلاحات ادا کرده اند. انقلاب چین راهی که اول در روستاها آغاز و پیروز گشت و بعدا به شهرها کشیده شد، در پیش گرفت. اصلاحات باشکوه چین نیز در یک روستای کوچک استان در «آنهوی» آغاز شد. این امر بر همگان به اثبات رسیده که کشاورزی رکن اساسی کشور است و با وجود پایه ای محکم کشور در آرامش مسیر پیشرفت را طی می کند.

نقش راهبرد اساسی احیای روستاها در مسیر فقرزدایی موفق چین_fororder_src=http___pic.sxncb.com_2021-01_29_8868700_6888a6a0-b448-467f-b8f1-7ef11d87db44&refer=http___pic.sxncb

چین بیشترین جمعیت را در جهان به خود اختصاص داده و دولت چین همواره موضوع غذا را به عنوان اولویت اصلی حکمرانی خود در نظر گرفته است. در سال 2020، با وجود اپیدمی کرونا، چین بار دیگر در برداشت غلات رکورد زد که پایه و بنیادی مستحکم برای برخورد با محیط پیچیده و متغیر داخلی و بین المللی و ایجاد جامعه ای نسبتا مرفه  فراهم  کرده است.

در روند صنعتی سازی و شهرنشینی سریع، تعداد زیادی از مردم روستا به شهرها مهاجرت کرده اند و در مناطق روستایی چین نیز مسائلی مانند کافی نبودن پتانسیل توسعه و«دهکده بدون بازده» ظاهر شده است. چگونه می توان تضمین کرد که دهکده ها و کشاورزان در روند مدرنیزاسیون عقب نمانند؟ این یک مشکل جهانی است. تاکنون هیچ کشور بزرگ در حال توسعه ای نتوانسته این مشکل را حل کند. در برخی از کشورها، به دلیل آنکه رابطه بین مناطق شهری و روستایی به خوبی حل و فصل نشده، نه تنها دهکده ها و اقتصاد روستایی رو به زوال است، بلکه روند صنعتی شدن و شهرنشینی نیز با مشکل روبرو است و حتی باعث آشوب اجتماعی شده  و در نهایت به  «دام درآمد متوسط» افتاده اند.

از هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست در سال 2012، چین مفاهیم جدید توسعه را ارائه و اجرا کرده، به نوآوری مداوم  در کارهای  کشاورزی، مناطق روستایی و کشاورزان پرداخته و به این سبب موفقیت های تاریخی در توسعه کشاورزی به دست آورده و تغییرات تاریخی در مناطق روستایی رخ داده است.

سال گذشته، همه روستانشینان فقیر در چین از فقر نجات یافتند، و همه شهرستان های فقیر به واسطه برنامه فقرزدایی از این مشکل رهایی یافتند. فقر مطلق و فقر کلی منطقه ای از بین رفت و به این ترتیب پایه ای محکم برای دستیابی به اولین هدف صدمین سالگرد (تاسیس حزب کمونیست چین) ایجاد شد.

نقش راهبرد اساسی احیای روستاها در مسیر فقرزدایی موفق چین

امسال صدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست چین جشن گرفته می شود؛ همچنین سالی است که "برنامه پنج ساله چهاردهم" و هدف دوم صدمین سالگرد ( تاسیس جمهوری خلق چین ) اجرا می شود. در این برهه مهم یعنی همزمانی انتقال اهداف "دو صد سالگی"، تمرکز بر کارهای روستایی اهمیت تاریخی پیدا کرده است. منابع و استعدادهای بیشتری به سمت روستاها سوق داده می شوند تا نتایج فقرزدایی تحکیم و گسترش یابد و ارتباط موثر با راهبرد احیای روستایی برقرار شود.

بدون نوین‌سازی کشاورزی و مناطق روستایی، نوین‌سازی کل کشور میسر نخواهد بود. چین در پیشبرد توسعه کشاورزی و مناطق روستایی، دستاوردهای چشمگیری را آن خود کرده است. تجربیات چین در این زمینه برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه قابل استفاده است. بسیاری از سیاستمداران کشورها برای  یادگیری این تجربه  به چین آمده اند.

چین همچنین مایل است دستاوردهای توسعه و تجربیات موفق خود را با سایر کشورهای جهان به اشتراک بگذارد. موفقیت چین در احیای روستاها نه تنها موجب پیشبرد رفاه و سعادت بزرگ ملت چین می شود، بلکه سهم مهمی در توسعه جهان ادا خواهد کرد.

 

 

 

  • GMT+08:00
  • /