کشاورزی چین همچنان در صدر توجه حزب حاکم در سال 2021
  • 2021
  • 21/02
  • 22:08:54

کشاورزی چین همچنان در صدر توجه حزب حاکم در سال 2021_fororder_R96234fb032efb2804c5c1440dead7a47

نخستین سند رسمی حزب حاکم چین در سال 2021 امروز سوم اسفند منتشر شد که در آن بر لزوم ادامه تلاش های برای توسعه و رونق هر چه بیشتر روستاها تاکید شده است.

 

این هجدهمین سال متوالی در قرن 21 است که نخستین سند رسمی حزب کمونیست چین به کشاورزی اختصاص یافته است.

 

بر اساس سند امسال، کشاورزی و امور مربوط به کشاورزان همچنان از درجه اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود و نباید وقفه ای در تلاش های رونق در این بخش به وجود آید.

 

در این سند تاکید شده امور مربوط به کشاورزی و کشاورزان همچنان در اولویت دستور کار حزب قرار دارد و توسعه کشاورزی و روستاها نیز یکی از وظایف مهم در تحقق رفاه و سعادت ملت به شمار می آید.

 

لازم به ذکر است «شی جین پینگ» رهبر چین همواره در طول سال هایی که دبیرکلی حزب را برعهده داشته نیز همیشه به مسائل مربوط به کشاورزی و روستاها اهمیت فوق العاده داده است. او همیشه بر این نکته تاکید دارد که نباید از کشاورزی و کشاورزان غفلت کرد و آنها را نادیده گرفت و هرگز نباید نسبت به مناطق روستایی بی توجه ماند؛ وی معتقد است استحکام و یا عدم استحکام حوزه کشاورزی،‌ زیبایی و یا عدم زیبایی مناطق روستایی و ثروت و یا فقر کشاورزان از جمله مسائلی هستند که کیفیت یک جامعه مرفه از هر بعد و کیفیت روند مدرن سازی سوسیالیستی را تعریف می کنند.

 

بدنبال فرماندهی شخص رهبر چین و بعد از 8 سال مبارزه مداوم، تقریبا 100 میلیون نفر از جمعیت فقیر این کشور با رعایت استانداردهایی از جمله توسعه فعال کشاورزی مدرن و کارآمد، ارتقاء عملیات های کشاورزی با محور کسب منافع و تبدیل کشاورزی به یک صنعت امیدوار کننده از طریق راه های مختلفی برای ساخت یک مکانسیم بلند مدت برای کشاورزان جهت افزایش درآمد آنها، فقرزدایی شدند؛ تامین مواد غذایی جمعیت 1 میلیارد و 400 میلیون نفری مردم چین به خوبی و بدون هیچ مشکلی صورت گرفته و در حال حاضر، تصویر رونق روند اجرای موضوعات سه گانه روستایی در این کشور در حال شکوفایی است.

 

چین به تعمیق اصلاحات روستایی و کشاورزی خود ادامه می دهد و نیروی محرکه درونی خود را در مسیر احیای مجدد مناطق روستایی فعال خواهد کرد تا از این طریق، مردم جهان شاهد نشاط و امید ناشی از اجرای طرح های سه گانه روستایی باشند.

  • GMT+08:00
  • /