زیباترین لحظات شی جین پینگ با مردم در روزهای عید بهار
  • 2021
  • 12/02
  • 15:14:11

زیباترین لحظات شی جین پینگ با مردم در روزهای عید بهار_fororder_4d63d0b034154ea49b72102ad69636b1

هر سال، به مناسبت فرا رسیدن عید بهار، شی جین پینگ رهبر چین به دیدن مردم و به ویژه مردم در مناطق فقیر می رود. وی همیشه می گوید:  برای من مردم فقیر کشورم از همه چیز مهمتر هستند. می خواهم بدانم آنان غذای کافی و خوب داشته باشند، خانه خوب داشته باشند و همه چیز برای جشن گرفتن عید بهار در اختیارشان باشد؟ 

زیباترین لحظات شی جین پینگ با مردم در روزهای عید بهار_fororder_76741eb518d7404c85b1a70e0d99742f

شی جین پینگ رهبر چین، مردم فقیر را خویشاوند خود می داند و هر سال به مناسبت فرا رسیدن عید بهار به دیدن آنان می رود. طی نه سال گذاشته، او به اصلی ترین مناطق فقیر چین از جمله مناطق فقیر استان گان سو، سردترین بخش های مغولستان داخلی، منطقه انقلابی استان جیانگ شی و دورافتاده ترین روستاهای سی چوان رفته است. 

زیباترین لحظات شی جین پینگ با مردم در روزهای عید بهار_fororder_fffef2ea2c3e40c2aaed6c3d35c43b1c

در این مدت تنها چیزی که هرگز تغییر نکرده اهمیت مردم فقیر چین در نزد شی جین پینگ بوده است.

زیباترین لحظات شی جین پینگ با مردم در روزهای عید بهار_fororder_d136b101f6824ee880284796a6eb32d0

 

  • GMT+08:00
  • /