باید به احتمال گریبانگیری روابط چین و آمریکا توسط فسیلهای زنده جنگ سرد توجه کرد
  • 2021
  • 08/02
  • 21:28:46

باید به احتمال گریبانگیری روابط چین و آمریکا توسط فسیلهای زنده جنگ سرد توجه کرد_fororder_OIP (2)

از زمان روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، پکن و واشنگتن پیوسته از خود تمایل به ادامه همکاری نشان داده اند که این امر باعث احیاء انتظارات جهان از بازگشت روابط این دو کشور به مسیر صحیح قبلی شده است. با این حال، اخیراً یک اندیشکده معروف آمریکایی گزارشی منتشر کرد که در آن سعی در ایجاد تقابل استراتژیک بین چین و ایالات متحده شده است. پمپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا نیز در این راستا گفته است که سیاست خارجی بایدن منجر به زورگویی چین علیه آمریکا خواهد شد. بدیهیست «یک نیرویی شیطانی» بر واشنگتن حکم فرماست؛ با این هدف که چین و آمریکا کاملا رویاروی هم بایستند.

این گزارش موسوم به «استراتژی جدید» سرشار از جملات مکرر دولت قبلی آمریكا برای حمله به چین است و سعی در ترویج چین هراسی دارد و این هدف را مشخص کرده است که برای حفظ هژمونی ایالات متحده از توسعه چین جلوگیری شود.

هدف این گزارش که در ابتدای دولت جدید آمریکا منتشر شده، برای همه آشکار شده و این است که دولت جدید آمریکا را در اجرای سیاستها در قبال چین به گروگان بگیرد. معلوم است این گزارش از سیاست ضد چین دولت ایالات متحده در چهار سال گذشته درسی نگرفته و میخواهد با ایجاد تقابل میان دو کشور، آمریکا را به انزوا بکشد. به همین دلیل است که برخی تحلیلگران اشاره میکنند که راستگرایان آمریکا بزرگترین دشمن آمریکا هستند. مجله آمریکایی «منافع ملی» نیز در این باره نوشت که این گزارش یک سوء تفاهم استراتژیک از چین و آمریکا در بر دارد.

این در حالیست که مایک پمپئو وزیر خارجه سابق آمریکا نیز گفته است که سیاست خارجی دولت بایدن اجازه داده است تا چین علیه آمریکا زورگویی کند. قصد پمپئو از این نمایش با هدف تخریب همکاری آمریکا با چین نیز با این نظر یک شبکه وند لو رفته است که به این شرح است: پمپئو فکر میکند نامزد ریاست جمهوری خواهد بود اما او فقط یک جوک است.

در دنیای امروز هیچکدام از گزینه های جنگ سرد، جنگ گرم، جنگ تجاری یا جنگ فناوری برنده واقعی نخواهد داشت. قابل توجه است که دولت جدید آمریکا بارها تمایل به همکاری با چین نشان داده و گشودن فصل جدید در روابط دو کشور نیز بسیار امیدوارکننده شده است. جهان انتظار دارد تا دولت جدید آمریکا صداقت و حسن نیت خود را برای همکاری با چین نشان دهد و «فسیلهای زنده جنگ سرد» را به زباله دان تاریخ بیندازد.

 
  • GMT+08:00
  • /