بازدید رهبر چین از سوپرمارکت و توجه وی به زندگی روزمره مردم
  • 2021
  • 05/02
  • 10:14:39

روز پنجشنبه 4 فوریه 16 بهمن، شی جین پینگ رهبر چین که در سفر به استان گویی جوئو در غرب چین به سر می برد، از یک سوپرمارکت محلی بازدید و با مردم گفتگو کرد.

بازدید رهبر چین از سوپرمارکت و توجه وی به زندگی روزمره مردم_fororder_359b033b5bb5c9eabe81310d7070b6083bf3b3bb

حدود یک هفته به فرارسیدن عید بهار چین باقی مانده و مردم به خرید کالا برای گذراندن عید مشغولند. با وجود شرایط شیوع کرونا، مناطق مختلف چین برای تأمین عرضه کالاها تدابیر مختلفی در پیش گرفته اند.

در واقع شی جین پینگ رییس جمهور چین در سالهای گذشته برای کسب اطلاعات و بررسی وضعیت زندگی مردم بارها از بازارها و سوپرمارکتها بازدید و با فروشندگان و مردم صحبت کرد تا به طور مستقیم با وضعیت زندگی مردم آشنا شود.

بازدید رهبر چین از سوپرمارکت و توجه وی به زندگی روزمره مردم_fororder_8b82b9014a90f603efd66b079e5bb313b151edda

سال 2021 سال مهمی برای اجرای ایده جدید توسعه و ایجاد اوضاع جدیدد توسعه در چین است. 

دولت چین راهبرد گسترش مصرف داخلی را تدوین کرده و دولت چین در چهاردهمین برنامه پنجساله توسعه (2021 تا 2025)  بر گسترش مصرف و بهبود کیفیت زندگی مردم تأکید کرده است.

بازدید رهبر چین از سوپرمارکت و توجه وی به زندگی روزمره مردم_fororder_359b033b5bb5c9ea58b850947170b6083bf3b3cb

رییس جمهور چین با بازدید از سوپرمارکت و دیدار مستقیم با مردم نه تنها از وضعیت زندگی مردم، بلکه با چگونگی اجرای برنامه های ملی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز آشنا شد. وی در صحنه های مختلف بارها تأکید کرده است: «آرزوی مردم برای کسب زندگی زیبا و سعادتمند، هدف تلاش ماست».

  • GMT+08:00
  • /