نادره از کادر روستایی شهرستان چرچن شین جیانگ: زندگی در این جا شیرین تر از آن است که تصورش را بکنید
  • 2021
  • 04/02
  • 20:40:24

نادره از کادر مستقر در روستا در شهرستان چرچن شین جیانگ است. در سه سال گذشته او  شاهد تغییرات بزرگی در دهکده خود بوده است. سیاست های مختلف به نفع هر خانواده و هر فردی در نظر گرفته شده است. درآمد کشاورزان سال به سال افزایش یافته و حیاط خانه های روستاییان زیباتر می شود. روستاییان از شرایط درمان، آموزش برای کودکان و مراقبت از سالمندان برخوردارند.

نادره می گوید که زندگی در این جا شیرین است، افراد خارج از این محل هرگز نمی توانند آن را تصور کنند. او به عنوان یک کادر اویغور همواره عاشق زادگاه و وطن خود است و می گوید که هرگز به هیچ کشور، هیچ نیرو یا شخصی اجازه نمی دهد که زندگی سعادتمندانه اش را تخریب کند.

  • GMT+08:00
  • /