نقش شین جیانگ در توسعه ابتکار کمربند و جاده و علل سیاه نمایی این منطقه توسط غرب
  • 2021
  • 03/02
  • 19:00:30

نقش شین جیانگ در توسعه ابتکار کمربند و جاده و علل سیاه نمایی این منطقه توسط غرب_fororder_542343423432

منطقه شین جیانگ در غرب چین با هشت کشور همجوار است و پنجره ایست که به روی خارج باز می شود. موقعیت جغرافیایی مهم شین جیانگ سبب شده که این منطقه در توسعه ابتکار "کمربند و جاده" نقش مهمی ایفا کند.

براساس تازه ترین داده ها، تا ماه ژانویه سال 2021، تعداد خطوط قطارهای بین المللی چین- اروپا که از گذرگاه هورگوس شین جیانگ عبور می کند به 22 خط افزایش یافته و تعداد کل این قطارها که در سال 2020 بین چین و اروپا حرکت کرده اند، به بیش از 9600 رسیده است. این قطارها نه تنها محصولات چین را به مردم اروپا رسانده، بلکه کالاهای اروپا از جمله فرآورده های کشاورزی و لبنیات را به بازار چین منتقل می کنند و در حمل و نقل و توسعه خدمات لجستیکی و گسترش تجارت دو جانبه نقش مهم دارند. آن چه مهم ترست این است که این قطارها به توسعه اقتصادی کشورها و مناطق مسیر کمربند و جاده و اشتغال زایی محلی کمک می کنند.

با این حال، منطقه شین جیانگ درسال های اخیر مورد حمله و سیاه نمایی برخی سیاستمداران غربی قرار گرفته است. بدیهیست که هدف این سیاستمداران تخریب ثبات و ممانعت از رشد و توسعه چین و قطع همکاری "کمربند و جاده" بین چین و کشورهای منطقه است. آن ها تصور می کنند که به بهانه حقوق بشر می توانند گستاخانه در امور داخلی دیگر کشورها دخالت کنند. به ویژه این که برخی سیاستمداران آمریکایی با نادیده گرفتن دستاوردهای شین جیانگ در توسعه اقتصادی و اجتماعی و همبستگی اقوام، اطلاعات نادرست و حتی دروغ هایی ساخته اند که بی دلیل اقدامات دولت چین در راستای مبارزه با تروریسم و کاهش افراط گرایی را مورد حمله قرار داده و آموزش حرفه ای را "کار اجباری" ادعا کرده اند.

آمریکا و برخی کشورهای دیگر با استفاده از مساله شین جیانگ از توسعه چین جلوگیری کرده و اختلالات و موانعی برای همکاری بین چین و دیگر کشورها ایجاد می کنند و در واقع به منافع تجاری بین چین و اروپا و دیگر کشورهای مسیر کمربند و جاده خسارت وارد می کنند. در واقع همکاری و همبستگی بین طرف ها بهترین انتخاب برای رهایی از بحران کنونی و احیای رشد اقتصادی کشورها خواهد بود. 

  • GMT+08:00
  • /