اشارات مهم شی جین پینگ بر مبارزه با فساد در اوایل سال جدید
  • 2021
  • 29/01
  • 16:30:13

دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین با میزبانی شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست نشستی برگزار کرد. در این نشست مقدمات وظایف مهم به ویژه مبارزه با فساد تنظیم و  صادر شد.

اشارات مهم شی جین پینگ بر مبارزه با فساد در اوایل سال جدید_fororder_webwxgetmsgimg (1)

در نخستین سال «چهاردهمین برنامه توسعه پنج ساله»، کمیته (گروه) حزب کمونیست چین باید مسوولیت بازرسی و اصلاح را جدی گرفته و چگونگی بر عهده گرفتن مسوولیت بازرسی و کمک به تصحیح خطاها و انجام اصلاحات را مورد بررسی قرار دهد تا به طور یکنواخت، عدم «جرات، شرط و تمایل به فساد» به پیش سوق داده شود؛ نیز این مساله را باید مد نظر قرار دهد که چگونه می توان به خوبی از بازرسی ها، یک ترتیب نهادی استراتژیک به منظور تقویت نظارت داخلی حزب، استفاده کرد.

اشارات مهم شی جین پینگ بر مبارزه با فساد در اوایل سال جدید

شی جین پینگ، رهبر چین تاکید کرده است که باید به طور یکنواخت و گروهی، مفهوم عدم«جرات، شرط و تمایل به فساد» را پیش برد.

وی اشاره کرد: اول، کمیته (گروه) حزب کمونیست چین باید مسوولیت بازرسی و کمک به تصحیح خطاها و انجام اصلاحات را بر عهده گیرد، با اشاره به واقعیت ها چهاردهمین برنامه توسعه پنج ساله را به اجرا برساند تا با استفاده درست از نتایج بازرسی، به طور سازمان دهی شده تصحیح خطاها و انجام اصلاحات صورت پذیرد.

دوم، باید تقویت ساختار سیاسی حزب، افزایش آگاهی سیاسی، بهبود مداوم توانایی قضاوت، بینش و اجرای سیاسی را ارتقاء دهند؛  ضمن تحلیل دقیق مرحله جدید توسعه، ایده توسعه جدید عمیق تر را اجرا کنند؛ با تسریع در ساخت یک الگوی توسعه جدید، مسوولانه اقدام کنند و همچنین با اشاره به وظایف خود تصمیمات و مقدمات برنامه های کمیته مرکزی حزب کمونیست چین را به اجرا برسانند.

سوم، باید فشار حاکمیت سختگیرانه و همه جانبه حزب کمونیست را از بالا به پایین منتقل کنند تا با اجرای سازوکار مسوولیت پذیری عمده از سوی کمیته (گروه) حزب کمونیست، مسوولیت پذیری دبیر کل کمیته (گروه) حزب کمونیست به عنوان مسوول اول و مسوولیت پذیری نظارتی از سوی کمیته نظارت انضباطی، نظارت سیاسی تقویت یافته و نظارت روزانه محکم تر شود تا مفهوم عدم «جرات، شرط و تمایل به فساد» به پیش سوق داده شود. بدین ترتیب، از سطوح بالا تا پایین، برای طولانی مدت هماهنگی اصلی مبنی بر نظارت سختگیرانه پایدار باقی بماند.

چهارم، با اجرای خط تشکیلات حزب در عصر جدید و با اشاره به انتخابات دوره ای، بدنه هیات رهبری، تیم مقامات دولتی و گروه های حزب کمونیست چین در سطوح پایین تقویت یابد.

  • GMT+08:00
  • /